Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Personel wspierający akwizytorów

  Rola personelu wspierającego

  Personel wspierający akwizytorów - pomaga zwiększyć wysiłki akwizytorów zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług lecz nie jest on nastawiony na przyjmowanie zamówień.

  Personel wspierający możemy podzielić na dwie kategorie:

  akwizytorów - misjonarzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personel wspierający akwizytorów

  Rola personelu wspierającego

  Personel wspierający akwizytorów - pomaga zwiększyć wysiłki akwizytorów zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług lecz nie jest on nastawiony na przyjmowanie zamówień.

  Personel wspierający możemy podzielić na dwie kategorie:

  akwizytorów - misjonarzy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subprojekt

  Projekt może być podzielony na subprojekty, które obejmują pewne elementy, np. jedną fazę, instalowanie, testowanie. Subprojekt zwykle jest usługą, jakkolwiek może się zdarzyć, że będzie to wyrób.

  Subprojekt może zostać wydzielony do innego wydziału organizacji, ale także do zupełnie innej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem społeczny

  Problem społeczny

  Problem społeczny występuje wtedy, gdy rzeczywistość społeczna odbiega od swojego stanu akceptowalnej przez społeczeństwo normalności. Mianem problemu społecznego, określa się zjawisko niekorzystne dla społeczności, w której występuje, oceniane przez tą zbiorowość jako...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa

  Definicja

  Usługa jest działalnością nie mającą charakteru materialnego, dostarcza nabywcom informacji, które nie koniecznie muszą być związane ze sprzedażą dóbr lub usług w porównaniu do produktu, który można kupić na własność.

  Podstawowe cechy usług

  Do podstawowych cech usług można tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał komunikacyjny

  Charakterystyka

  Kanał komunikacyjny jest pewnego rodzaju połączeniem, pozwalającym na komunikacje pomiędzy dwoma uczestnikami,bądź też grupą uczestników.

  Istnieją dwa zasadnicze kanały komuniacyjne: ustny i pisemny. Sam kanał nie wystarczy jednak do poprawnej komunikacji, dlatego potrzebne są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT

  Charakterystyka

  Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /6 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT

  Charakterystyka

  Podatek VAT - zwany podatkiem od wartości dodanej, jest specyficznym typem pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciążą ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. VAT odróżnia od pozostałych podatków obrotowych to, że jest podatkiem wielofazowym, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.10.2011 Znaków /6 073

  praca w formacie txt

Do góry