Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych

  Charakterystyka

  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

  Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi - to taki stan środowiska pracy, który może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerskie powiązania gospodarcze

  Definicja

  Partnerskie powiązania gospodarcze - Ze względu na wiele możliwości współdziałania przedsiębiorstw oraz różnorodność firm tworzących układy relacyjne partnerstwo miedzy firmami jest trudne do zdefiniowania. Stanowi ono stosunkowo nowa forme wspolpracy.

  Dawnej firmy większość czynności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje nadzorujące (ochrona środowiska)

  Charakterystyka

  W Polsce istnieje duża liczba instytucji i organizacji mających na celu dbanie o ochronę środowiska. Pieczę nad wszystkimi instytucjami i organizacjami w Polsce sprawuje Ministerstwo Środowiska z Ministrem Środowiska.

  Wszystkie instytucje przedsiebiorstwa i firmy działające na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów

  Charakterystyka

  Agenci i brokerzy stanowią specyficzna grupę hurtowników. Pośrednictwo agencyjne jest formą uczestnictwa w kanałach dystrybucji.

  Agent jest osobą fizyczną lub prawną zobowiązaną umową do negocjowania warunków kupna-sprzedaży określonych produktów lub do zawierania transakcji w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /7 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów

  Charakterystyka

  Agenci i brokerzy stanowią specyficzna grupę hurtowników. Pośrednictwo agencyjne jest formą uczestnictwa w kanałach dystrybucji.

  Agent jest osobą fizyczną lub prawną zobowiązaną umową do negocjowania warunków kupna-sprzedaży określonych produktów lub do zawierania transakcji w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /7 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów

  Charakterystyka

  Agenci i brokerzy stanowią specyficzna grupę hurtowników. Pośrednictwo agencyjne jest formą uczestnictwa w kanałach dystrybucji.

  Agent jest osobą fizyczną lub prawną zobowiązaną umową do negocjowania warunków kupna-sprzedaży określonych produktów lub do zawierania transakcji w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /7 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzałość rynkowa

  Charakterystyka

  Dojrzałość rynkowa produktu jest trzecim etapem cyklu życia produktu. Wyróżnia się wyrównaniem poziomu sprzedaży w całej branży lub poziomu przychodów z danej grupy produktów. Większość dzisiejszych produktów na rynku znajduje się w tej fazie. Etap ten jest zwykle dłuższy od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzałość rynkowa

  Charakterystyka

  Dojrzałość rynkowa produktu jest trzecim etapem cyklu życia produktu. Wyróżnia się wyrównaniem poziomu sprzedaży w całej branży lub poziomu przychodów z danej grupy produktów. Większość dzisiejszych produktów na rynku znajduje się w tej fazie. Etap ten jest zwykle dłuższy od...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena transferowa

  Charakterystyka

  Ceny transferowe, ceny transakcyjne - ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, przy wewnętrznej wymianie towarów i usług. Stosowanie tej ceny jest często konieczne w celu stworzenia "wewnętrznego rynku"

  Mają one bezpośredni związek z ewentualnym poziomem ryzyka, dlatego ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Polityka Innowacji

  Charakterystyka Podstaw Prawnych Europejskiej Polityki Innowacji

  Europejska Polityka innowacji ma swoje podstawy prawne w dwóch niezmiernie ważnych dokumentach, są to:

  Traktat o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, Tytuł: "Badania i rozwój techniczny" "Zielona Księga Innowacji" ("Green Paper on...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /9 258

  praca w formacie txt

Do góry