Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Transakcja autonomiczna

  Defnicja

  W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na:

  autonomiczne, wyrównawcze (przystosowawcze) (Bożyk P., Międzynarodowe..., str...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Philip B. Crosby

  Philip Crosby pracował nad jakością przez 40 lat, w tym 14 spędził w ITT. Dzięki zastosowaniu TQM, firma zaoszczędziła w tym czasie 720 milionów dolarów. Wiedzę zdobył pokonując kolejne stopnie hierarchii zawodowej od inspektora aż do wiceprezesa zarządu. Jego najsłynniejsza książka "Quality is...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ekspercki

  Definicja

  System ekspercki (ES) jest zbiorem programów komputerowych wykorzystujących wiedzy|bazy wiedzy, wiedzy|modele wiedzy i wnioskowania|procedury (reguły) wnioskowania w celu rozwiązywania problemów. Wiedza jest w nich zapisana w postaci faktów i reguł wnioskowania. System ekspertowy odzwierciedla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura liniowa

  Charakterystyka

  Struktura liniowa należy do klasycznych rozwiązań strukturalnych. Była już stosowana w organizacjach wojskowych przed tysiącami lat. Przykładem może być choćby podział wojska rzymskiego. Najstarszy pisany tekst dotyczący tworzenia struktury liniowej zawiera Księga Wyjścia w Starym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja PUT

  Charakterystyka

  Opcja put ( opcja sprzedaży) - jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, która daje jej nabywcy prawo do sprzedaży określonych instrumentów bazowych po określonej cenie i w ustalonym terminie w przyszłości bądź w okresie go poprzedzającym.

  Opcja sprzedaży najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System SRM

  Charakterystyka

  System SRM (ang. Supplier Relationship Management) jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom i organizacjom kompleksowe podejście do zarządzania bazą dostawców, poprzez automatyzację procesów oraz zwiększenie przejrzystości strategii zakupowej.

  Wady i zalety

  Korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System SRM

  Charakterystyka

  System SRM (ang. Supplier Relationship Management) jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom i organizacjom kompleksowe podejście do zarządzania bazą dostawców, poprzez automatyzację procesów oraz zwiększenie przejrzystości strategii zakupowej.

  Wady i zalety

  Korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System SRM

  Charakterystyka

  System SRM (ang. Supplier Relationship Management) jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia firmom i organizacjom kompleksowe podejście do zarządzania bazą dostawców, poprzez automatyzację procesów oraz zwiększenie przejrzystości strategii zakupowej.

  Wady i zalety

  Korzyści...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja realizacji przepływów rzeczowych

  Charakterystyka

  Realizacja przepływów rzeczowych w obszarze logistyki staje się możliwa dzięki przepływom informacyjnym. Początkowe i końcowe etapy przepływów towarów oraz przepływów informacji, dzięki którym staje się możliwy ruch towarów został przedstawiony w tablicy. W celu ułatwienia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych

  Charakterystyka

  Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

  Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi - to taki stan środowiska pracy, który może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011 Znaków /2 883

  praca w formacie txt

Do góry