Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zasada jednolitej licencji

  Charakterystyka

  Zasada jednolitej licencji - (ang.single licence) zwana także zasadą jednego paszportu (ang. single passport) to fundamentalna zasada podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje finansowe w Unii Europejskiej, wykształcona przez specyfikę sektora bankowego. Opiera się ona na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /5 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotografia dnia roboczego

  Definicja

  Fotografia dnia roboczego jest to najstarsza metoda mierzenia czasu pracy. Jej początki sięgają roku 1792, z którego pochodzą pierwsze dokumenty o dokonaniu pomiarów czasu w fabryce porcelany w Derby. Metoda polega na obserwowaniu - z pomocą zegarka - przebiegu pracy na danym stanowisku w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia klasyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia klasyczna to nurt w ekonomii mający swój początek pod koniec XVIII wieku. Główni przedstawiciele tego nurtu to: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Ekonomia ta zajmowała się głownie podażą i kosztami.

  Za jego początek uważa się rok 1776 kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria nieistotności dywidendy

  Charakterystyka

  Teoria nieistotności dywidendy jest jedną z podstawowych teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Opracowana została przed Modiglianiego i Milera w 1961r.. Co do zasady postuluje ona, iż w warunkach rynku doskonałego oraz przy efektywnym zarządzaniu i ciągłym wzroście spółki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka przymusowa

  Charakterystyka

  Hipoteka przymusowa zasadniczo uregulowana jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) ("K.w.h.").

  Zgodnie z art. 109 K.w.h. "1. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDU

  Charakterystyka

  "DDU - Delivered Duty Unpaid" (... oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, oznaczający odpowiedzialność po stronie sprzedawcy zarówno za ryzyko związane z transportem jak i kosztami do momentu dotarcia dostawy do miejsca wyznaczonego przez odbiorcę, na terenie jego kraju. Pełna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDU

  Charakterystyka

  "DDU - Delivered Duty Unpaid" (... oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, oznaczający odpowiedzialność po stronie sprzedawcy zarówno za ryzyko związane z transportem jak i kosztami do momentu dotarcia dostawy do miejsca wyznaczonego przez odbiorcę, na terenie jego kraju. Pełna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt

Do góry