Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Bąbel spekulacyjny

  Charakterystyka

  Bąbel spekulacyjny - inaczej nazywany bańka spekulacyjna pojawia się wtedy jeżeli na rynku wszyscy spodziewają się, że wzrosną ceny danych akcji i sensowne staje się kupno takich akcji już teraz. Dopóki spodziewamy się dalszego wzrostu cen dopóty racjonalne są kolejne zakupy mimo, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

  Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

  Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

  <table width"100%" border"1"

  <tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /9 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

  Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

  Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

  <table width"100%" border"1"

  <tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /9 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagroda im. Malcolma Baldridge'a

  Model_baldridge.jpg

  Rys.1. Model nagrody im. Malcolma Baldridge'a

  Nagroda im. M. Baldridge'a ustanowiona została w roku 1987 w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszący jej model systemu zarządzania jakością prezentuje rys. 1. Kluczowymi elementami są w nim:

  przywództwo - tworzenie i komunikowanie wizji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /2 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność systemu informacyjnego

  Elastyczność

  Jest to zdolność systemu informacyjnego do reagowania na zmiany w funkcjonowaniu organizacji i otoczeniu.

  Jest to również zdolność dostosowywania do zmieniających się: potrzeb użytkowników, źródeł danych, narzędzi pomiarowych, itp.

  Dla narzędzi informatycznych, cecha ta oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice przedsiębiorstwa - elastyczność

  Charakterystyka

  Koncepcja określana z języka angielskiego jako boundaryless organization to ujęcie organizacji, która się rozwija, ale usytuowanie dotychczasowych granic może się zmieniać. Przykładem może być redukcja ilości poziomów pomiędzy kierownictwem najwyższego szczebla zarządzania, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury serwisu

  Charakterystyka

  Analiza struktury serwisu (ang. Web structure mining) próbuje określić strukture hiperłącz na poziomie wewnatrzdokumentowym. Na podstawie topologii z hiperłączy, Web Structure Mining kategoryzuje strony i generuje informacje, takie jak podobieństwo i relacje między różnymi witrynami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza struktury serwisu

  Charakterystyka

  Analiza struktury serwisu (ang. Web structure mining) próbuje określić strukture hiperłącz na poziomie wewnatrzdokumentowym. Na podstawie topologii z hiperłączy, Web Structure Mining kategoryzuje strony i generuje informacje, takie jak podobieństwo i relacje między różnymi witrynami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencja

  Definicja

  Licencja to akt administracyjny wydawany przez organy administracji rządowej, który daje stronie postępowania określone zezwolenie na korzystanie z praw wyłącznych do dóbr niematerialnych (utworów, wynalazków itp.).Upoważnia również do korzystania z cudzej myśli technicznej w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie Geerta Hofstede

  Badania

  Geert Hofstede - holenderski uczony prowadził badania w 40 krajach dotyczące związków między charakterem narodowym a motywacją do pracy.

  Stwierdził, że występują duże różnice między ludźmi, co w znacznym stopniu podważa uniwersalność skutecznych zasad postępowania opartych na zachodnich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /8 080

  praca w formacie txt

Do góry