Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Gary Becker

  Gary Becker

  Zdobywca nagrody Nobla, jeden z pierwszych ekonomistów, który sięgnął do tematów uważanych zwykle za należące stricte do socjologii, takich jak uzależnienia, nałogi, dyskryminacja, rasizm, przemoc, organizacja rodziny. Twórca ekonomicznej teorii przestępstw.

  Życiorys

  Gary Stanley...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model negocjacji

  Charakterystyka

  Negocjacje należy traktować w odmienny od tradycyjnego sposób, poprzez zintegrowanie ich z procesem zarządzania firmą. W tablicy przedstawiono syntetyczne ujęcie proponowanego podejścia do negocjacji w przedsiębiorstwie 2006.

  Proponowany model cechuje:

  kompleksowość, tj. ma zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład normalny

  Rozkład normalny Jest rozkładem empirycznym, czyli przyporządkowaniem kolejnym wartościom zmiennej <math\left(x_i\right)</math<br

  odpowiadających im liczebności (<math n_i</math).<br

  Rozkłady empiryczne są ustalane na podstawie konkretnych obserwacji, a umiejętność<br

  odróżnienia różnych ich typów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audyt logistyczny

  Charakterystyka

  Jest przykładem jakości|audytu realizowanego zazwyczaj dobrowolnie. Może być przeprowadzony na zlecenie kierownictwa przedsiębiorstwa. Podstawowe celów i funkcji|cele audytu przeprowadzanego na zlecenie kierownictwa przedsiębiorstwa to przede wszystkim sprawdzenie zgodności posiadanych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /10 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie projektów o różnej długości życia

  Metody

  Do porównania projektów o różnej długości życia można zastosować dwie metody:

  1.Ekwiwalentna renta roczna

  2.Powielenie

  METODA EKWIWALENTNEJ RENTY ROCZNEJ(ERR)

  Metoda ta bieże pod uwagę oczekiwaną długość życia projektu i na tej podstawie mierzy efektywną wysokość strumienia przychodu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt Rytel

  Zygmunt Rytel (1880 - 1947)- przedstawiciel nurtu uniwersalnego w organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku. Zygmunt Rydel jako pierwszy teoretyk organizacji zajął się zdefiniowaniem podstawowych pojęć myśli organizatorskiej. Próbował on zdefiniować nie tylko pojęcia takie jak: organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Wawak

  Tekst jest kopią ze strony Zakładu Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wiedzą i zgodą kierownika tej jednostki.

  300px|right

  Życiorys

  Urodzony w 1946 roku.

  Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UJ od 1.10.1970 r., prof. nzw. WSA od 1998 roku, kierownik I Katedry Ekonomii UJ w latach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /4 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycena zagranicznych środków pieniężnych

  Charakterystyka

  Wycena polega na ustaleniu wartości danego składnika aktywów, czy też pasywów. O ile wycena tych składników nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, to w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych mogą pojawić się pewne trudności. Wynikają one...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /5 009

  praca w formacie txt

Do góry