Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podaż pieniądza

  Charakterystyka

  Podaż pieniądza jest sumą rezerw gotówkowych w rękach ludności i wkładów na żądanie (rachunki bieżące). Do podaży pieniądza nie wliczamy rezerw gotówki przechowywanych w kasach banków

  Podaż pieniądza jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /4 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ERP

  Charakterystyka

  Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) - to systemy wspomagania zasobami|zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pozwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem głównie przez pryzmat jego finansów z uwzględnieniem występujących na rynku warunków i ograniczeń.

  Wspomagają zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum

  Charakterystyka

  Muzeum jest instytucją gromadzącą i przechowującą zbiory z różnych dziedzin. Nowoczesne muzea poza gromadzeniem i konserwacją zabytków dokonują ich naukowego opracowania (m.in. inwentaryzacji) i udostępniają (wystawiennictwo). Jest obiektem zainteresowania niewielkiej części...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.10.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System MRP II

  Charakterystyka

  System MRP II (Manufacturing Resource Planning) pozwala zasobami|planowanie zasobów produkcyjnych, obejmuje sterowanie zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie działalnością firmy także w aspekcie finansowym, uzupełnione o moduły sprzedaży|planowania sprzedaży, zasobami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.10.2011 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca nakładcza

  Praca nakładcza

  Praca nakładcza potocznie zwana chałupnictwem - odrębna od stosunku pracy forma zatrudnienia. Umowa o pracę nakładczą jest pośrednią formą pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a zatrudnieniem cywilnoprawnym.

  System nakładczy definiuje się jako organizację wytwarzania i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.10.2011 Znaków /4 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trasat

  Definicja

  Trasat - osoba wskazana przez wystawcę weksla, zwanego w takim przypadku trasantem, do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu. Weksel jest poleceniem zapłacenia sumy wekslowej na rzecz określonej osoby , skierowanym przez wystawcę weksla do innej osoby (trasata) , która staje się zobowiązana z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /4 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model bricks and clicks

  Charakterystyka

  Bricks and clicks cegły i klikanie to specyficzny model prowadzenia działalności gospodarczej (w szczególności handlowej) polegający na integracji dwóch działalności: wirtualnej (za pośrednictwem Internetu) i tradycyjnej.

  Na przykład sklep z elektroniką może oferować sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model bricks and clicks

  Charakterystyka

  Bricks and clicks cegły i klikanie to specyficzny model prowadzenia działalności gospodarczej (w szczególności handlowej) polegający na integracji dwóch działalności: wirtualnej (za pośrednictwem Internetu) i tradycyjnej.

  Na przykład sklep z elektroniką może oferować sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta kredytowa

  Charakterystyka

  Karta kredytowa - płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem pewnej kwoty do wykorzystania w formie kredytu. Do wydania karty kredytowej wystarczy złożyć wniosek oraz załączyć dokumenty wymagane przez bank - najczęściej są to dokumenty poświadczające wysokość naszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncern

  Charakterystyka

  Koncern jest to ekonomiczna forma organizacji skupiającej przedsiębiorstwa o odrębnej osobowości prawnej należące do jednego właściciela. Koncern powstaje zazwyczaj na skutek koncentracji kapitału, w wyniku fuzji (łączenia) firm, dokonywanej zazwyczaj poprzez zakupu akcji lub udziałów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.10.2011 Znaków /1 730

  praca w formacie txt

Do góry