Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Koncepcja łańcucha dostaw upowszechniona została w praktyce działalności przedsiębiorstw dopiero w drugiej połowie XX wieku. Upowszechnienie koncepcji łańcucha dostaw jest konsekwencją nasilenia potrzeby współpracy przedsiębiorstw w dążeniu do realizacji celów i funkcji|celów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /7 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deprecjacja

  Charakterystyka

  Jeżeli walutowy|kurs jednej waluty wyrażonej za pomocą drugiej spada, wówczas możemy mówić o deprecjacji. (Begg D., 1998, s.296)

  Podobną definicję proponuje Samuelson i Nordhaus: "O deprecjacji waluty danego kraju mówi się wtedy, gdy jej wartość spada w stosunku do innych walut. Na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa składu

  Charakterystyka

  Umowa Składu - przez tą umowę przedsiębiorstwo składowe zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem przyjętych na skład towarów.

  Stroną przyjmującą może być jedynie przedsiębiorstwo składowe, stroną składającą towar może być każdy prawa, zarówno fizyczna, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja konkurencyjna

  Definicja

  Pozycja konkurencyjna dotyczy usytuowania danej firmy, jej produktów lub usług na szeroko rozumianym rynku. Określa ona szanse i zagrożenia jakie z niej wynikają.

  Rola marki w pozycji konkurencyjnej

  Firma ma duży wpływ na swoją pozycję rynkową. Realizowane przez nią strategie, sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto

  Charakterystyka

  Produkt krajowy brutto (PKB) - jest to łączna wartość wyrażona w pieniądzu końcowych dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w danym roku Samuelson, W. Nordhaus Warszawa 2004, s.9, s.34-35; jest to suma wartość dodana|wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie przedsiębiorstwa w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu zaopatrzenia

  3. Cele procesu

  a) cele istnienia procesu:

  Wybór najlepszego źródła zakupów surowców i materiałów produkcyjnych. Dokonywanie zakupów surowców u najlepszych dostawców. Tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych, ekonomicznych, usługowych i technicznych z dostawcami.

  b) cele doskonalenia:

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /13 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz badania satysfakcji klientów

  ZESTAW PYTAŃ DO WYWIADU TELEFONICZNEGO DOTYCZĄCEGO BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW FIRMY

  1.Jak często korzysta Pani/Pan z usług naszej firmy?

  Sporadycznie kilka razy w miesiącu kilka razy w roku

  2.Jak ocenia Pani/Pan poziom świadczonych usług?

  Proszę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.10.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt

Do góry