Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Sektor usług turystycznych

  Charakterystyka

  Pojęcie sektora usług turystycznych jest stosowane w analizach makroekonomicznych w znaczeniu sumy produkcji dóbr i usług ściśle związanych z obsługą turystyczną tj. działalności hoteli, usług gastronomicznych oraz ogólnie pojęty transport. W nomenklaturze WTTC sektor usług...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor usług turystycznych

  Charakterystyka

  Pojęcie sektora usług turystycznych jest stosowane w analizach makroekonomicznych w znaczeniu sumy produkcji dóbr i usług ściśle związanych z obsługą turystyczną tj. działalności hoteli, usług gastronomicznych oraz ogólnie pojęty transport. W nomenklaturze WTTC sektor usług...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System produkcyjny Toyoty

  Charakterystyka

  Podejście Toyoty do produkcji samochodów zrewolucjonizowało branże motoryzacyjną. Twórcą systemu produkcyjnego Toyoty był Taichi Ohno. System produkcyjny Toyoty jest kluczowym elementem japońskiego systemu zarządzania.

  Geneza

  System produkcyjny opracowany został po II wojnie światowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /5 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał obrachunkowy

  Charakterystyka

  Trybunał Obrachunkowy, zwany też Trybunałem Rewidentów Księgowych, został utworzony na mocy umowy (w sprawie zmiany określonych przepisów finansowych) zawartej między rządami państw członkowskich Europejska|Wspólnot Europejskich 22 lipca 1975 roku.

  Utworzony został w 1977 w miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja biosfery

  Charakterystyka

  Degradacja biosfery jest to proces, w wyniku, którego natępuje pogorszenie się właściwości fizycznych, biologicznych,

  chemicznych zewnętrznej struktury części kuli ziemskiej, na której żyją istoty żywe i w której funkcjonują ekosystemy.

  Poprzez degradację biosfery pogarsza się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /5 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz hedgingowy

  Charakterystyka

  Fundusz hedgingowy "jest spółką inwestycyjną, która przy zastosowaniu dźwigni finansowej zarządza skoncentrowanym portfelem papierów wartościowych dostępnych w ofertach publicznych, jak również instrumentów pochodnych opiewających na te instrumenty. Zajmuje zarówno pozycje długie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka pieniężna

  Charakterystyka

  Polityka pieniężna (monetarna) stanowi, obok fiskalna|polityki fiskalnej, zasadniczy filar makroekonomicznej polityki państwa (Włudyka, 2007).

  W zamierzeniu oddziałuje na procentowa|stopy procentowe i walutowy|kursy walutowe, a bardziej ogólnie na warunki na rynkach finansowych i ich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrootoczenie

  Na mikrootoczenie składają się:

  Konkurenci (lokalni, regionalni i krajowi) Instytucje finansowe (banki, ubezpieczyciele, itp.) Związki zawodowe (ich siła i poparcie społeczne) Dostawcy i kooperanci Zróżnicowanie środków transportu i stan infrastruktury Firmy usługowe względem przedsiębiorstwa

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Koncepcja łańcucha dostaw upowszechniona została w praktyce działalności przedsiębiorstw dopiero w drugiej połowie XX wieku. Upowszechnienie koncepcji łańcucha dostaw jest konsekwencją nasilenia potrzeby współpracy przedsiębiorstw w dążeniu do realizacji celów i funkcji|celów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /7 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Koncepcja łańcucha dostaw upowszechniona została w praktyce działalności przedsiębiorstw dopiero w drugiej połowie XX wieku. Upowszechnienie koncepcji łańcucha dostaw jest konsekwencją nasilenia potrzeby współpracy przedsiębiorstw w dążeniu do realizacji celów i funkcji|celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.10.2011 Znaków /7 213

  praca w formacie txt

Do góry