Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakość transportu lotniczego

  Charakterystyka

  Linie lotnicze doceniły znaczenie transportu lotniczego dla turystyki. Zaczęły wprowadzać do użycia coraz pojemniejsze samoloty, wprowadzono specjalne taryfy - IT (Inclusive Tour). Pozwoliło to organizatorom turystyki na tworzenie atrakcyjnych cenowo pakietów podroży. Doprowadziło to do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /5 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewiza

  Charakterystyka

  Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

  Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewiza

  Charakterystyka

  Należność zagraniczna, która może być traktowana jako środek płatniczy w obrocie międzynarodowym.

  Dewizy mogą istnieć pod postacią weksli, przekazów bankowych, czeków , międzynarodowych przekazów pieniężnych, akcji, obligacji, świadectw udziałowych, etc. oraz w formie dokumentów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowanie teorii organizacji

  J. Zieleniewski wskazał na pięć głównych metod przechodzenia od obserwacji funkcjonowania instytucji poprzez uogólnione hipotezy do ogólnych twierdzeń teorii organizacji. Należy zauważyć, iż metody te mogą mieć swoje warianty, które jednak generalnie mieszczą się w omawianych.

  Punktem wyjścia do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez innowacje

  Charakterystyka

  Autorem techniki jest Juran. Po raz pierwszy została zaprezentowana na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. Zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzenie szeroko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.11.2011 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outplacement

  Definicja

  Outplacement (zwolnienia monitorowane)-jest to program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Program ten umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /5 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika informacji

  Charakterystyka

  "Ekonomiką informacji zainteresowano się w latach 70. XX w. Opiera się ona na założeniu niedoskonałości informacji, którą dysponują uczestnicy rynku, i pozwala modelować niezrozumiałe wcześniej zjawiska oraz wyjaśniać istnienie pewnych rynkowych instytucji nie całkiem ekonomicznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /4 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność zawodowa

  Charakterystyka

  Aktywność zawodowa oznacza udział w procesie produkcji społeczeństwa, wykonywanie pracy, za którą należy się wynagrodzenie (Nowa encyklopedia powszechna PWN 1995, s.81).

  Ludność aktywna zawodowo (zasób siły roboczej)

  Ludność aktywna zawodowo obejmuje:

  wszystkich pracujących...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność zawodowa

  Charakterystyka

  Aktywność zawodowa oznacza udział w procesie produkcji społeczeństwa, wykonywanie pracy, za którą należy się wynagrodzenie (Nowa encyklopedia powszechna PWN 1995, s.81).

  Ludność aktywna zawodowo (zasób siły roboczej)

  Ludność aktywna zawodowo obejmuje:

  wszystkich pracujących...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt synergii

  Definicja

  Efekt synergii oznacza uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu części składowych całości. Pojęcie to wykorzystywane jest głównie w kręgach menedżerskich w odniesieniu do przedsiębiorstw, jak i jednostek działających w ich wnętrzu.

  Zastosowania Współpraca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.11.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt

Do góry