Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Forex

  Charakterystyka

  Forex - z ang. Foreign Exchange- jest to międzynarodowy rynek walutowy.

  Rynek ten należy do grupy rynków pozagiełdowych OTC (Over the Counter) . Oznacza to, że rynek nie znajduje się w jednym miejscu i nie jest regulowany przez żadną instytucję kontrolującą rynki finansowe. Rynek Forex...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model ekonometryczny

  Charakterystyka

  Model ekonometryczny jest to formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego wymaga nie tylko dobrej znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy matematyczno- ekonomicznej, lecz również znajomości praktyki ekonomicznej. Model ekonometryczny...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronisław Oyrzanowski

  Życiorys

  Oyrzanowski Bronisław Stefan ( 1913-1997 ) ur. 4 maja 1913 r. w Kutnie, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1935, dr nauk ekonomicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1945, docent mianowany - 1954, profesor nadzwyczajny - 1957, profesor zwyczajny - 1976...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanban

  Charakterystyka

  Kanban (z jęz. jap. Kan - widoczny, Ban - kartka papieru)

  Kanban jest to opracowana w Japonii w latach 50 ubiegłego stulecia metoda zarządzania produkcją. Słowo Kanban pochodzi z języka japońskiego i oznacza kartkę papieru. W wolnym tłumaczeniu znaczy "widoczny opis".

  Metoda ta w prosty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda scenariuszy

  Charakterystyka

  Scenariusz jest to przewidywany obraz sytuacji w przyszłości. Scenariusze tworzone dla przedsiębiorstw przedstawiają możliwe zachowania wynikające z przewidywanych czynników zewnętrznych.

  Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego. Pomagają one przy planowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zgodności wyrobów

  Charakterystyka

  Wprowadzenie w Unii Europejskiej konieczności nadawania certyfikatów zgodności i oznakowania CE było następstwem wprowadzenia swobody przemieszczania towarów pomiędzy rynkami państw członkowskich. W celu ujednolicenia prawodawstwa unijnego zastosowano tzw. Unii Europejskiej|Nowe Podejście...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /5 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Unii Europejskiej

  Charakterystyka

  Rada Unii Europejskiej, określana również jako Rada Ministrów, jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej o dużym znaczeniu decyzyjnym. Rada UE jest instytucją o charakterze plenarnym, której członkowie regularnie spotykają się w celu ustalenia spraw najbardziej istotnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zdolności kredytowej

  Definicja

  Badanie zdolności kredytowej klienta jest jednym z elementów systemu mającego na celu minimalizację ryzyka związanego z udzielaniem kredytów klientom indywidualnym i instytucjonalnym.

  Zasady funkcjonowania

  Ocena zdolności kredytowej polega na analizie możliwości wywiązywania się kredytowych z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zwrotu

  Charakterystyka

  Okres zwrotu (PP) - to okres, jaki jest konieczny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zwrotu

  Charakterystyka

  Okres zwrotu (PP) - to okres, jaki jest konieczny, aby nakłady poniesione na realizację określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały w pełni pokryte korzyściami netto wygenerowanymi przez to przedsięwzięcie. Jednym słowem metoda ta określa, po jakim okresie (latach) zwróci się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.11.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt

Do góry