Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Reklama w serwisach społecznościowych

  Charakterystyka

  Social Network Advertising jest termin, który jest używany do opisania form reklamy online, która skupia się na social networking. Jedną z głównych korzyści z reklamy na serwisie social networking (Facebook, MySpace, Friendster, bebo, Orkut ... i wiele innych) jest fakt, że reklamodawcy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkaso dokumentowe

  Charakterystyka

  Inkaso dokumentowe - forma zabezpieczenia transakcji najczęściej stosowana w handlu zagranicznym, gdzie jedną stroną kontraktu są partnerzy biznesowi z poza terytorium Polski.

  Polega na wydaniu importerowi odpowiednich dokumentów ( dokumentacja umożliwiająca i upoważniająca importera do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priorytetowość informacji

  Priorytetowość

  Potrzeby informacyjne użytkowników, szczególnie wyższych szczebli zarządzania, powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności w związku z tym takie informacje cechuje wyższy poziom priorytetowości.

  System informacyjny powinien posiadać zdolność przetwarzania informacji o różnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Adamiecki

  Karol Adamiecki (18 marca 1866 - 16 maja 1933) urodził się w Dąbrowie Górniczej i pomimo trudnej sytuacji materialnej rodziny uzyskał staranne wykształcenie, kończąc Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, a następnie w 1891 roku uzyskując tytuł inżyniera-technologa petersburskiego Instytutu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczne systemy pracy

  Koncepcja elastycznych systemów zatrudnienia pojawiła się na przełomie lat 60. i 70. Stanowią one jeden z warunków dopasowywania się przedsiębiorstwa do zmian otoczenia oraz mają duży wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji, pozwalają na szybkie dopasowywanie wielkości zatrudnienia a dalej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczne systemy pracy

  Koncepcja elastycznych systemów zatrudnienia pojawiła się na przełomie lat 60. i 70. Stanowią one jeden z warunków dopasowywania się przedsiębiorstwa do zmian otoczenia oraz mają duży wpływ na efektywne funkcjonowanie organizacji, pozwalają na szybkie dopasowywanie wielkości zatrudnienia a dalej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VAR

  Definicja

  VaR (Value at Risk) to maksymalna oczekiwana wartość straty, która może wystąpić w warunkach rynkowych w określonym czasie i z określonym prawdopodobieństwem. Polski zwrot VaR to wartość zagrożona, która definiowana jest jako strata wartości, taka, że prawdopodobieństwo jej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.11.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja galopująca

  Charakterystyka

  Zjawiska inflacji mogą się charakteryzować różnym nasileniem. Ze względu na duże zróżnicowanie wskaźników inflacji wyodrębnia się następujące jej rodzaje, przyjmując za kryterium jej różne nasilenie:

  inflację umiarkowaną, inflację galopującą, hiperinflację.

  Granice...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni ważony koszt kapitału

  Znaczenie

  Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest obliczeniem całkowitego koszt kapitału dla firmy, w którym każdej kategorii kapitału proporcjonalnie nadaje się odpowiednią wagę. Wszystkie źródła kapitału - akcje, obligacje i inne zadłużenie długoterminowego - są ujęte w kalkulacji WACC...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średni ważony koszt kapitału

  Znaczenie

  Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest obliczeniem całkowitego koszt kapitału dla firmy, w którym każdej kategorii kapitału proporcjonalnie nadaje się odpowiednią wagę. Wszystkie źródła kapitału - akcje, obligacje i inne zadłużenie długoterminowego - są ujęte w kalkulacji WACC...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /3 684

  praca w formacie txt

Do góry