Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Analiza transakcyjna

  Charakterystyka

  Każde negocjacje prowadzą do zawarcia jakiejś transakcji. Jednak ze względu na złożoność umysłu ludzkiego nie zawsze można przewidzieć ich skutki. Analiza transakcyjna to koncepcja Erica Berne'a, w której ukazał on trzy schematy zachowań ludzkich:

  Ja - Dorosły: osoba, która myśli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Permutacja

  Charakterystyka

  (franc. <i permutation </i )<br

  Permutacją zbioru A składającego z się z n-elementów, określamy każdy n-wyrazowy ciąg, zawierający wszystkie elementy zbioru A.

  Permutacja to każde możliwe uporządkowanie wszystkich elementów zbioru.

  Pamiętaj:Jeśli w zadaniu wykonujemy operacje na...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan urlopów

  Charakterystyka

  Plan urlopów to dokument, w którym ustala się terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

  Artykuł 163 Kodeksu Pracy mówi, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Za ustalenie planu urlopów odpowiada pracodawca, który ma obowiązek wziąć pod uwagę wnioski...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan urlopów

  Charakterystyka

  Plan urlopów to dokument, w którym ustala się terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

  Artykuł 163 Kodeksu Pracy mówi, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Za ustalenie planu urlopów odpowiada pracodawca, który ma obowiązek wziąć pod uwagę wnioski...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru formy sprzedaży internetowej

  Charakterystyka

  Sprzedaż internetowa jest coraz popularniejszą w dzisiejszych czasach formą sprzedaży. Najważniejszymi kryteriami, które sprawiają, że przedsiębiorstwa decydują się na jej wykorzystanie są:

  Kryterium dostępności: sprzedaż internetowa funkcjonuje 24 godziny na dobę. Klienci mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru formy sprzedaży internetowej

  Charakterystyka

  Sprzedaż internetowa jest coraz popularniejszą w dzisiejszych czasach formą sprzedaży. Najważniejszymi kryteriami, które sprawiają, że przedsiębiorstwa decydują się na jej wykorzystanie są:

  Kryterium dostępności: sprzedaż internetowa funkcjonuje 24 godziny na dobę. Klienci mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa inflacji

  Pojęcie stopy inflacji

  Stopa inflacji jest to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach, najczęściej liczona rok do roku . Poziom cen wyznaczany jest przez średnią ważoną cen towarów i usług w gospodarce. Uśrednienie jest uproszczeniem rzeczywistości, ponieważ ceny nie wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikanie opodatkowania

  Opis zjawiska unikania opodatkowania

  Unikanie podatków jest tak stare jak same podatki. Polega na sztucznej redukcji odpowiedzialności podatkowej do takiego poziomu, gdzie są one najniższe. Wiąże się z tym zaniżanie dochodu publicznego. Zjawisko to różni się od siebie w różnych krajach w zależności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikanie opodatkowania

  Opis zjawiska unikania opodatkowania

  Unikanie podatków jest tak stare jak same podatki. Polega na sztucznej redukcji odpowiedzialności podatkowej do takiego poziomu, gdzie są one najniższe. Wiąże się z tym zaniżanie dochodu publicznego. Zjawisko to różni się od siebie w różnych krajach w zależności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metainformacja

  Definicja

  Współcześnie rosnącą rolę odgrywa problematyka metainformacji, czyli w ogólnym rozumieniu "informacji o informacji". Jak zauważa J. Oleński (2001, s. 388) pewne systemy i wiadomości spełniają często funkcje metainformacyjne, na przykład: katalogi, skorowidze, klasyfikacje i nomenklatury...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt

Do góry