Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Charakterystyka

  KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Charakterystyka

  KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwustopniowa inwentaryzacja

  Charakterystyka

  Dwustopniowa inwentaryzacja pozwala na usprawnienie spisów z natury poprzez zastosowanie zintegrowanych systemów logistycznych typu MRP. Inwentaryzacja zapasów magazynowych ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu oraz wykrytych niedoborów lub nadwyżek i określenie ich przyczyn. Systemy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Charakterystyka

  "Regulamin pracy jest jednym ze specyficznych źródeł prawa pracy. Z tytułu spełnienia zasad przewidzianych w art. 9 par. 1 k.p. należy do przepisów prawa pracy, chociaż tylko część jego postanowień - tworzących nowe, swoiste reguły postępowania - posiada charakter normatywny -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Charakterystyka

  "Regulamin pracy jest jednym ze specyficznych źródeł prawa pracy. Z tytułu spełnienia zasad przewidzianych w art. 9 par. 1 k.p. należy do przepisów prawa pracy, chociaż tylko część jego postanowień - tworzących nowe, swoiste reguły postępowania - posiada charakter normatywny -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet

  AUTORYTET - to wysokie poważanie danego osobnika w określonym kręgu osób. Autorytet jest jednym ze źródeł władzy i możności kierowania innymi. Istota autorytetu polega na tym, iż kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu osoby kierującej, wskutek czego z góry są nastawieni na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja - formy organizacji

  Definicja i podział

  Proces produkcji to uporządkowany ciąg działań prowadzących do wytworzenia produktu. Proces produkcji dzielimy na:

  operacje technologiczne- następuje tutaj zmiana właściwości fizycznych, chemicznych biologicznych oraz psychicznych, skutkiem tych działań jest nowy kształt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrobyt

  Charakterystyka

  Dobrobyt - jego istotnym elementem jest ocena poziomu dobrego samopoczucia z dostępnych warunków gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych.

  Wyróżnia się następujące rodzaje dobrobytu :

  gospodarczy - opisuje za pomocą form ekonomicznych w jakim stopniu ludzie zaspokajają...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromadzenie informacji

  Definicja

  Gromadzenie informacji, rozumiane jest jako ciągły proces polegający na pozyskiwaniu adekwatnych informacji, określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja otwarta

  Charakterystyka

  Inflacja otwarta przejawia się w nieskrępowanym żadnymi ograniczeniami wzroście cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży. Często nazywana jest inflacją cenową.

  W gospodarce rynkowego kapitalizmu inflacja otwarta przejawiała się we wzroście poziomu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt

Do góry