Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ewaluacja

  Charakterystyka

  Ewaluacja - jest to kompleksowa ocena danego projektu, polityki, programu czy inwestycji, biorąca pod uwagę wszystkie jego stadia, to jest- planowanie, realizacja, oraz pomiar rezultatów. Dostarcza ona informacji wykorzystywanych przy decyzyjny|procesie decyzyjnym.

  Zgodnie z rozporządzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewaluacja

  Charakterystyka

  Ewaluacja - jest to kompleksowa ocena danego projektu, polityki, programu czy inwestycji, biorąca pod uwagę wszystkie jego stadia, to jest- planowanie, realizacja, oraz pomiar rezultatów. Dostarcza ona informacji wykorzystywanych przy decyzyjny|procesie decyzyjnym.

  Zgodnie z rozporządzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje wielostronne

  Charakterystyka

  W odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania stawiane kadrze kierowniczej w aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw (w turbulentnym otoczeniu na rynku globalnym przy dynamicznie rozwijającej się technologii informacyjnej) niezbędne jest doskonalenie narzędzi zarządzania we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /6 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pozarządowa

  Definicja

  "Organizacje pozarządowe to ogół prywatnych organizacji w państwie działających społecznie i nie dla zysku" 2008 str. 269. Muszą one być niezależne od administracji państwowej.

  Tworzą one pojęcie trzeciego sektora, który jest oparty o charytatywną pracę swoich członków.

  Pozostałe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał społeczny

  Kapitał społeczny to wiedza, która jest osadzona w relacjach i stosunkach społecznych. Wiąże się on z zaufaniem członków organizacji do siebie, normami i wartościami. Można mówić o różnych wymiarach tego kapitału - społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Na kapitał społeczny składają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy dewizowe

  Charakterystyka

  Rezerwy dewizowe to zasób walut obcych przechowywany przez krajowy centralny, posiadanie i zmiana wielkości rezerw dewizowych to jeden z instrumentów pozwalających rządowi zobowiązanemu do obrony stałego walutowy|kursu walutowego, utrzymać ten kurs.

  Zmiany rezerw dewizowych

  Zmiany rezerw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania marketingowe

  Charakterystyka

  Badania marketingowe to systematyczne, celowe i obiektywne procesy gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji, które pomagają rozpoznać sytuację decyzyjną oraz stworzyć i wybrać właściwe działania

  Kryteria podziału badań marketingowych Kryterium przedmiotowe Badania rynku-...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje produktów

  Rodzaje produktów ze względu na trwałość

  Produkty możemy podzielić ze względu na ich trwałość i materialność, są to:

  produkty trwałego użytku, czyli produkty używane przez jakiś czas, nie ulegają szybkiemu zużyciu, jako przykład mogą służyć artykuły gospodarstwa domowego, produkty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje produktów

  Rodzaje produktów ze względu na trwałość

  Produkty możemy podzielić ze względu na ich trwałość i materialność, są to:

  produkty trwałego użytku, czyli produkty używane przez jakiś czas, nie ulegają szybkiemu zużyciu, jako przykład mogą służyć artykuły gospodarstwa domowego, produkty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Charakterystyka

  KSIĘGOWA STOPA ZWROTU (Accounting Rate of Return - ARR) to prosta metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 533

  praca w formacie txt

Do góry