Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘGA GŁÓWNA

  Księgi rachunkowe są głównym ogniwem każdego praktycznie funkcjonującego systemu rachunkowości. Tworzą one tzw. model ewidencji księgowej w jednostce gospodarczej. Kształt tego modelu, jego struktura i złożoność zależą od wymagań sprawozdawczości finansowej oraz wewnętrznych potrzeb informacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGOWOŚĆ PODWÓJNA

  Początki k.p. datowane są na przełom XIV i XV w., kiedy to zaczęto stosować dwustronne konta oraz dwukrotną rejestrację każdej operacji gospodarczej. W całym okresie rozwoju księgowości podwójnej istotną rolę odegrały następujące czynniki: 1) tradycja, zwyczaje i doświadczenie wiążące się z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘGA SŁUŻB

  Księga organizacji przedsiębiorstwa, księga zasad działania firmy, stanowi zbiór podstawowych, formalnych przepisów, dokumentów i uregulowań normatywnych, mający na celu organizacyjne uporządkowanie podstaw i procesów zarządzania oraz kierowania jednostką gospodarczą względnie instytucją...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZŁOŻONE

  Obejmują te wszystkie składniki kosztów, które wyrażając w pieniądzu zużycie czynników procesu pracy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, dają się równocześnie rozłożyć na prostsze elementy, tzw. koszty proste. W praktyce oznacza to, że k.z. obejmują więcej niż jeden element kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZMIENNE

  Wszystkie składniki kosztów powstające w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, wyodrębniane ze względu na ich reakcję na zmiany wielkości produkcji lub też innego kryterium wyrażającego skalę działalności jednostki gospodarczej, które są zależne od tych zmian. K.z. ulegają zmianie wraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZYK WALUTOWY

  Zestaw określonych walut, służący do wyznaczania bieżącego kursu bankowego USD i innych walut wymienialnych w złotych. Do koszyka w Polsce wchodzą dwie waluty: USD i EUR, ze względu na ich ważność, tj. udział w handlu zagranicznym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  Samorząd zawodowy biegłych rewidentów, który tworzą biegli rewidenci, czyli osoby uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Przynależność do KIBR jest obowiązkowa i następuje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów. Do zadań KIBR należy:

  1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

  Spółka założona przez NBP, Związek Banków Polskich i 15 dużych banków, której zadaniem jest wymiana dokumentów rozliczeniowych pomiędzy uczestnikami KIR, ich rejestracja, ustalanie wzajemnych wierzytelności oraz przekazanie wyników rozliczenia do NBP, gdzie dokonywany jest rozrachunek banków. W ramach KIR...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJA PIENIĄDZA

  Tworzenie nowego pieniądza bankowego w drodze udzielania kredytów, czyli tworzenia wkładów na żądanie. Bank nie musi mieć zawsze pokrycia swoich zobowiązań rezerwami utrzymywanymi w gotówce.

  Czynnikami k.p. są:

  1) wskaźnik rezerwy obowiązkowej (rezerwowy) (wzrost wskaźnika rezerwowego zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZAPADŁE

  Koszty powstałe w wyniku działań gospodarczych realizowanych w przeszłości i z uwagi na swój deterministyczny charakter nie mogą być zmienione jakąkolwiek decyzją w przyszłości. Z tego względu k.z. zawsze są zaliczane do kategorii kosztów nieistotnych (aczkolwiek - odwracając te relację - koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt

Do góry