Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Turystyka motywacyjna

  Charakterystyka

  Odmiana biznesowa|turystyki biznesowej, jednak nie jest związana z wyjazdami w celu wykonywania zajęć wynikających z pracy lub interesów.

  Podróże motywacyjne, nastawione są głównie na nieskrępowaną zabawę i rozrywkę. Terminem tym określa się podróże, zazwyczaj luksusowe i do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /3 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Charakterystyka

  Jednym z funduszy należących do grupy funduszy pozaubezpieczeniowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Powstał na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 roku.

  Obecne działanie funduszu jest oparte o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Charakterystyka

  Jednym z funduszy należących do grupy funduszy pozaubezpieczeniowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Powstał na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 roku.

  Obecne działanie funduszu jest oparte o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Offshoring

  Charakterystyka

  Offshoring - jest to proces, który polega na wytwarzaniu usług na terytorium innego państwa niż kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo. Offshoring może być prowadzony poprzez działania wewnętrzne, czyli stworzenie jednostki, która jest zależna kapitałowo lub poprzez outsourcing...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda obserwacji migawkowych

  Charakterystyka

  Metoda obserwacji migawkowych należy do grona metod statystycznych - opiera się na zasadzie, mówiącej że im więcej prób wykonamy tym nasze wyniki będą wierniejsze rzeczywistości. Metoda ta może być stosowana zarówno w stosunku do ludzi, środków pracy jak i przedmiotów pracy, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

  Charakterystyka

  Wirtualna organizacja jest tworzona na zasadzie dobrowolności i wzajemnego zaufania przez organizacje, które wstępują w różnego rodzaju związki w celu osiągnięcia korzyści większych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny. Możliwość zaś wchodzenia w takie związki i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja wymiany wizerunku

  Charakterystyka

  Sesje wymiany wizerunku są jedną z nowoczesnych technik kierowania sytuacją konfliktową, dzięki której możliwe staje się wypracowanie rozwiązania sporu przy wzajemnej współpracy jego uczestników.

  Organizowanie sesji wymiany wizerunku ma na celu przybliżenie stronom zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja wymiany wizerunku

  Charakterystyka

  Sesje wymiany wizerunku są jedną z nowoczesnych technik kierowania sytuacją konfliktową, dzięki której możliwe staje się wypracowanie rozwiązania sporu przy wzajemnej współpracy jego uczestników.

  Organizowanie sesji wymiany wizerunku ma na celu przybliżenie stronom zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki motywacyjne

  Charakterystyka

  Umiejętność motywowania podwładnych jest jednym z elementów decydujących o skuteczności pracy menedżera. Ważne jest poznanie czynników, które motywują pracowników do większej efektywności pracy, większego angażowania się w sprawy organizacji czy powodują satysfakcję z wykonywanej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście ilościowe

  Charakterystyka

  Ilościowe podejście do zarządzania polega na stosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu. Innymi słowy w podejściu tym stosowane są pewne modele matematyczne, pomagają one menedżerom w procesie podejmowania decyzji. W nieco ogólniejszym ujęciu, zarządzanie ilościowe skupia się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt

Do góry