Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Nadmierna zmiana kursu

  Charakterystyka

  Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy walutowy|kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze spekulacyjny|kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm ekonomiczny

  Charakterystyka

  DUALIZM EKONOMICZNY - inaczej zwany dualizmem agrarnym lub dualizmem gospodarczym, to zjawisko rozchodzenia się dróg rozwoju europejskie gospodarki feudalnej od połowy XV wieku. W krajach Europy Wschodniej (leżących na wschód od rzeki Łaby) dominowała gospodarka folwarczno -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty systemu zarządzania

  Charakterystyka podejścia

  Zarządzanie jako system może być charakteryzowane za pomocą pięciu aspektów: celowościowego, podmiotowego, strukturalnego, funkcjonalnego, instrumentalnego. Dowolny system zarządzania można opisać stosując to podejście.

  Aspekt celowościowy

  Aspekt celowościowy - dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość informacji

  Charakterystyka

  Potrzeba pomiaru wartości informacji wynika z następujących jej własności:

  informacja jest jednym z czynników wytwórczych T Dziuba, 2007, s.19-23, informacja jest nabywana za określony mierzalny koszt, który może być znaczny, dostępne są substytuty do każdej specyficznej cząstki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /5 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania B. Prusaka

  Modele P1 i P2

  Systemy wczesnego ostrzegania przed upadkiem przedsiębiorstw P1 oraz P2 autorstwa Błażeja Prusaka, należące do klasy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej, zbudowane zostały na podstawie próby uczącej, którą stanowiło 80 przedsiębiorstw produkcyjnych (40 wypłacalnych oraz 40...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania B. Prusaka

  Modele P1 i P2

  Systemy wczesnego ostrzegania przed upadkiem przedsiębiorstw P1 oraz P2 autorstwa Błażeja Prusaka, należące do klasy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej, zbudowane zostały na podstawie próby uczącej, którą stanowiło 80 przedsiębiorstw produkcyjnych (40 wypłacalnych oraz 40...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golden parachute

  Charakterystyka

  Golden parachutes (złote spadochrony) są jedną z odmian tak zwanych zatrutych pigułek. Jest to metoda obronna wykształcona w latach 80-tych XX wieku mająca na celu zapobieganie przejęcie|wrogim przejęciom na rynku kapitałowym.

  Sposób zastosowania

  Zastosowanie złotych spadochronów miało...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golden parachute

  Charakterystyka

  Golden parachutes (złote spadochrony) są jedną z odmian tak zwanych zatrutych pigułek. Jest to metoda obronna wykształcona w latach 80-tych XX wieku mająca na celu zapobieganie przejęcie|wrogim przejęciom na rynku kapitałowym.

  Sposób zastosowania

  Zastosowanie złotych spadochronów miało...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Charakterystyka

  Transport - jest to wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku itp.).

  Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Charakterystyka

  Transport - jest to wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku itp.).

  Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 782

  praca w formacie txt

Do góry