Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Charakterystyka

  Rozmowa kwalifikacyjna (wywiad selekcyjny) jest jedną z technik badania przydatności kandydatów do objęcia wakującego stanowiska pracy. Wywiad ukazuje postawę, motywy i zachowanie kandydata. Pozwala określić również jego zainteresowania, oczekiwania i życzenia. W procesie rekrutacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /3 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola strategiczna

  Charakterystyka

  Ścisły związek z fazą strategii|implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola strategiczna

  Charakterystyka

  Ścisły związek z fazą strategii|implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACD

  Charakterystyka

  MACD - (Moving Average Convergence Divergence)

  Wskaźnik te został skonstruowany przez Geralda Appeal'a i jest jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. MACD łączy w sobie metodę przecięcia dwóch średnich jak i zasady wynikające z oscylatorów. Graficznie wskaźnik ten...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność łukowa popytu

  Charakterystyka Definicja

  Elastyczność popytu łukowa jest to miara elastyczności cenowej popytu na danym odcinku krzywej popytu.

  Mierząc elastyczność cenową popytu metodą łukową jest ona taka sama niezależnie od punktu wyjścia na krzywej popytu. Wyznacza jej elestyczność pomiędzy badanymi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena emisyjna

  Charakterystyka

  Jest to cena, po której spółka akcyjna zbywa akcje akcjonariuszom w obrocie pierwotnym. Organem, który wyznacza cenę emisyjną spółki jest zasadniczo walne zgromadzenie. Ze względów praktycznych dopuszcza się także oznaczanie jej przez zarząd lub radę nadzorczą. Cena emisyjna nie może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja operacji gospodarczych

  Charakterystyka

  Operacje gospodarcze - są zdarzeniami, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą jednostki, na zmianę wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje na księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces projektowania

  Charakterystyka

  Istnieje kilka definicji procesu projektowania. Najbardziej ogólną definicje projektowania sformułował Patzak.Według niego proces projektowania, to proces, który prowadzi działalność ludzką od stanu wyjściowego (problem do rozwiązania- potrzeba do zaspokajania) do stanu końcowego czyli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt założycielski

  Definicja

  Akt założycielski - jednostronna czynność prawna sporządzona w formie aktu notarialnego, zawierającego oświadczenie woli założyciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (umowa spółki) lub spółki akcyjnej (statut spółki).

  Akt założycielski spółki z ograniczoną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierna zmiana kursu

  Charakterystyka

  Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy walutowy|kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze spekulacyjny|kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt

Do góry