Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący

  Rachunek bieżący - są prowadzone dla podmiotów gospodarczych, które maja obowiązek otwarcia konta w banku. Muszą one mieć rachunek bieżący do przeprowadzenia za jego pośrednictwem rozliczeń bezgotówkowych, gdy kwota jednorazowej transakcji z inna firmą przekracza 3000 euro, albo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność

  Sprawność jest pojęciem wieloznacznym. Technicznie oznacza stosunek energii wydanej do pobranej. Trudno taką definicję zastosować do pracy menedżera. Zdaniem Kotarbiński|T. Kotarbińskiego w sensie uniwersalnym pewną postacią sprawności jest zarówno skuteczność, korzystność, jak i ekonomiczność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

  Charakterystyka

  Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

  O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

  Charakterystyka

  Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

  O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia

  Charakterystyka

  Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia

  Charakterystyka

  Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka

  Charakterystyka

  Logistyka - (z greckiego "logos", oznaczającego słowo, rozum, rachunek) - jest to proces planowania oraz kontroli działań mających na celu opłacalny ekonomicznie przepływ i magazynowanie surowców, materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe|zapasów, materiały, towary, produkcja w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /5 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stowarzyszenie

  Charakterystyka

  Ustawowa definicja organizacji, jaką jest stowarzyszenie znajduje się w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z nim stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Pojęcie zrzeszenia nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, dlatego przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /4 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy ZUS

  Ogólne informacje

  Statut ZUS zostaje nadany w drodze rozporządzenia przez Prezesa rady Ministrów. W statucie tym określona zostaje struktura organizacyjna ZUS, zakres rzeczowy działania jednostek organizacyjnych ZUS i centrali, a także funkcjonowanie i kompetencje organów ZUS.

  Organy ZUS

  - Prezes ZUS -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy ZUS

  Ogólne informacje

  Statut ZUS zostaje nadany w drodze rozporządzenia przez Prezesa rady Ministrów. W statucie tym określona zostaje struktura organizacyjna ZUS, zakres rzeczowy działania jednostek organizacyjnych ZUS i centrali, a także funkcjonowanie i kompetencje organów ZUS.

  Organy ZUS

  - Prezes ZUS -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt

Do góry