Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Metody taksonomiczne

  Charakterystyka

  Taksonomia numeryczna - to dyscyplina zajmująca się zasadami i procedurami porządkowania oraz klasyfikacji. Zadaniem metod taksonomicznych jest pogrupowanie zbioru elementów dowolnej natury <math\Omega\,\!</math na bardziej jednorodne statystycznie podzbiory spełniające zarazem formalne...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /5 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany system pomiarowy

  Charakterystyka

  Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym stosowania mierników finansowych|ograniczeniom.

  Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany system pomiarowy

  Charakterystyka

  Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym stosowania mierników finansowych|ograniczeniom.

  Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podatkowe Adama Smitha

  Charakterystyka

  Jest to zbiór podstawowych reguł, jakimi powinny charakteryzować się obciążenia fiskalne. Zasady te miały celu likwidowanie uciążliwości fiskalnej oraz zapewnienie w jak największym stopniu sprawiedliwości i akceptacji społecznej dla podatków. Reguły te zostały ustalone przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty wielokrotnej sprzedaży

  Charakterystyka

  Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności : filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

  Cechą charakterystyczną tych produktów jest to , że :

  powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym wytworzony produkt bazowy ( np. tzw. kopia matka filmu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty wielokrotnej sprzedaży

  Charakterystyka

  Do produktów "wielokrotnej sprzedaży" zalicza się w szczególności : filmy, oprogramowania komputerowe, projekty typowe etc.

  Cechą charakterystyczną tych produktów jest to , że :

  powstają one w jednorazowym cyklu produkcyjnym wytworzony produkt bazowy ( np. tzw. kopia matka filmu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsystem logistyki zaopatrzenia

  Działania podejmowane w tym zakresie wykraczają swoim zasięgiem poza przedsiębiorstwo i są ściśle związane z działalnością dostawców. Podstawowym celów i funkcji|celem jest zapewnienie odbiorcy towarów w odpowiedniej ilości i jakości, zgodnie z zapotrzebowaniem handlowym lub produkcyjnym. Zadania...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /4 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia projakościowa

  Definicja

  Miejsce i cele organizacji określają jej politykę ekonomiczną, z której wynikają cele konkurencyjności i kształt polityki jakościowej. Dla ich realizacji firma przyjmuje określone cele jakościowe, wyznacza miejsce firmy na rynku oraz przyjmuje strategię projakościową będącą częścią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /7 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w marketingu

  Etyka w marketingu

  Etyka w marketingu skupia się na sferze moralnej interesów przedsiębiorstwa, poddając je ocenie według norm obowiązujących w danym państwie. Wynikiem tych działań mogą być dyrektywy etyczne wprowadzane w celu wytyczenia jasnych algorytmów postępowania pracowników w sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja

  Obserwacja to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. Wśród niej wyróżniamy:

  Obserwacja skategoryzowana, w której badacz posiada przygotowany kwestionariusz lub schemat i obserwuje zjawiska pod kątem danych z arkuszu, Obserwacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt

Do góry