Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podatek od spadków i darowizn

  Podstawowe informacje Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku, gdy otrzyma się na drodze spadku lub darowizny określony majątek Podatek od spadku i darowizn jest uregulowany w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

  (Dz. U. z 1983 r. Nr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie działalności marketingowej

  Charakterystyka

  Efektywność i skuteczność decyzji i działań rynkowych przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od organizacji służb marketingowych. Właściwy podział pracy i uprawnień decyzyjnych, budowa systemu informacji marketingowych, reguły organizacyjnych zachowań i inne regulacje tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator zgodny

  Charakterystyka

  Def: Estymator jest zgodny w przypadku gdy prawdopodobieństwo, że jego wartosć

  będzie zbliżona do wartosci szacowanego parametru, wzrasta wraz z podniesieniem

  liczebnosci próby.<br

  <br

  Gdy mowa o estymatorze zgodnym silnie, wtedy jest on silnie zbieżny do

  swojej granicy w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość transportu kolejowego

  Charakterystyka

  Długość linii kolejowych na świecie ocenia się na 1,2 mln km. Najgęstszą siecią dysponują dobrze rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Japonia, małą - państwa duże terytorialnie USA, Kanada, Australia. W krajach słabo rozwiniętych sieć kolejowa jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość transportu kolejowego

  Charakterystyka

  Długość linii kolejowych na świecie ocenia się na 1,2 mln km. Najgęstszą siecią dysponują dobrze rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Japonia, małą - państwa duże terytorialnie USA, Kanada, Australia. W krajach słabo rozwiniętych sieć kolejowa jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość transportu kolejowego

  Charakterystyka

  Długość linii kolejowych na świecie ocenia się na 1,2 mln km. Najgęstszą siecią dysponują dobrze rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Środkowej i Japonia, małą - państwa duże terytorialnie USA, Kanada, Australia. W krajach słabo rozwiniętych sieć kolejowa jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada SMART

  Definicja

  Wyznaczanie celów tylko wtedy będzie skuteczną metodą, jeśli spełni kilka podstawowych warunków. Warunki te nazwano od pierwszych liter zasadą SMART. Cele muszą być:

  Skonkretyzowane - należy je określać możliwie konkretnie, Mierzalne - każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt

Do góry