Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kryteria Bedaux

  Metody wartościowania pracy

  Chociaż rozwój metod pracy|wartościowania pracy sięga czasów pierwszej rewolucji przemysłowej, to ich systematyzacją zajęto się stosunkowo niedawno, a mianowicie w ostatnich dziesięcioleciach. W całym zbiorze metod wartościowania pracy wyróżnić można dwa główne typy:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram Pareto

  Charakterystyka

  Diagram Pareto-Lorenza (twórcą był Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto - 15 lipca 1848 Paryż- 19 sierpnia 1923; włoski ekonomista i socjolog), nazywany również metodą ABC lub prawem 20-80. Zasada Pareto umożliwia znalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat. Pokazuje, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recesja

  Charakterystyka

  Recesja, termin stosowany do określenia pierwszej fazy cyklu gospodarczego, w której zmniejszenie stopnia aktywności gospodarczej przejawia się tylko w obniżeniu tempa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu z poprzednim okresem, nie następuje natomiast bezwzględny spadek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka protekcyjna państwa

  Definicja

  Polityka protekcyjna państwa to stosowanie narzędzi polityki handlowej ograniczających wolnych handel międzynarodowy, w celu osiągnięcia konkretnych efektów ekonomicznych, społecznych lub politycznych 2003, s.214.

  Narzędzia polityki protekcyjnej

  Do narzędzi protekcyjnej polityki handlowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski System Walutowy

  Charakterystyka

  ''

  Europejski System Walutowy (ESW) to system stabilizacji kursów walutowych. Jego celem było stworzenie strefy stabilności walutowej w Europie oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w sferze polityki walutowej.

  ESW powstał na mocy rezolucji uchwalonej przez Radę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - został przyjęty do realizacji 2 października 2007 decyzją Komisji Europejskiej, podpisaną przez komisarza do spraw polityki regionalnej, Danutę Hebner. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie upadłościowe

  Charakterystyka

  Postępowanie upadłościowe, na postawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535), to postępowanie mające zastosowanie wobec przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni albo takich, których kondycja gwałtowanie się pogarsza i grozi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Charakterystyka

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem uzyskania trwałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiąganie z tego tytułu zysków R. Patora R. Piasecki, Studia i monografie Nr 3 Łódź 2001s.85.

  W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Charakterystyka

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem uzyskania trwałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiąganie z tego tytułu zysków R. Patora R. Piasecki, Studia i monografie Nr 3 Łódź 2001s.85.

  W ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków i darowizn

  Podstawowe informacje Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku, gdy otrzyma się na drodze spadku lub darowizny określony majątek Podatek od spadku i darowizn jest uregulowany w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

  (Dz. U. z 1983 r. Nr...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 423

  praca w formacie txt

Do góry