Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PCM - Etap formułowania

  Charakterystyka

  Etap formułowania jest trzecią fazą Zarządzania Cyklem Życia Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM). Na tym etapie następuje potwierdzenie wykonalności projektów i przygotowanie planów projektów oraz podejmuje się decyzję dotycząca finansowania projektu.

  W fazie formułowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradygmaty zarządzania

  Historyczne paradygmaty

  Do wczesnych lat 80 uznawane były za odpowiadające rzeczywistości i wykorzystywane dla potrzeb badań, nauki i polityki zarządzania następujące tezy:

  pojęcie zarządzania odnosi się do istoty przedsiębiorstwa i zasad jego funkcjonowania; istnieje lub powinna istnieć jedna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Okuna

  Charakterystyka

  Prawo Okuna - opisuje zależność zmian produkcji i zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym. Zgodnie z tym prawem poziom produkcji w fazie ekspansji rośnie szybciej, a w fazie recesji spada szybciej niż poziom zatrudnienia.

  Geneza

  Najbardziej dotkliwym następstwem każdej recesji jest wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda rangowania

  Charakterystyka

  Metoda rangowania polega na zakwalifikowaniu różnego rodzaju obiektów na skali liczb naturalnych wg wartości ich rang - od najlepszego do najgorszego (lub odwrotnie). W tej metodzie można porównywać znaczenia różnych stanowisk z punktu widzenia organizacji. Na tej pod­stawie sporządza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda rangowania

  Charakterystyka

  Metoda rangowania polega na zakwalifikowaniu różnego rodzaju obiektów na skali liczb naturalnych wg wartości ich rang - od najlepszego do najgorszego (lub odwrotnie). W tej metodzie można porównywać znaczenia różnych stanowisk z punktu widzenia organizacji. Na tej pod­stawie sporządza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy transakcyjne

  Charakterystyka

  Zaliczane są do pierwszej generacji informatyczny|systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstw. Inaczej nazywane są systemami przetwarzania danych (Data Processing Systems). Rozwijały się wraz z rozwojem technologii informatycznej w latach 60-tych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank inwestycyjny

  Charakterystyka

  Banki inwestycyjne przede wszystkim gromadzą środki w celu finansowania inwestycji.

  Źródłem kapitału są wkłady klientów oraz lokaty innych banków, a także środki z obligacji|emisji i sprzedaży własnych obligacji.

  Bank inwestycyjny jest to instytucja kredytowa lub finansowa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominalna stopa procentowa

  Charakterystyka

  Nominalna stopa procentowa to procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału lub cenę kapitału udostępnionego.

  Stopa procentowa to wyrażony w procentach iloraz sumy odsetek uzyskanych z zainwestowanej kwoty pieniędzy (lub innych środków finansowych) i wielkości tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w biurze podróży

  Charakterystyka

  Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w biurze podróży

  Charakterystyka

  Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt

Do góry