Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Kredyt wekslowy

  Charakterystyka

  Kredyt wekslowy - występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje bankowi weksle dłużnika przed terminem płatności. Bank przekazuje na rachunek firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto. stanowią główne źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje rozwoju turystyki

  Charakterystyka

  Dochody uzyskane z turystyki powodują zwiększenie popytu na artykuły i usługi bezpośrednio związane z nią. Przyjmuje się, że jedno miejsce utworzone w turystyce powoduje powstanie czterech nowych miejsc w usługach towarzyszących i produkcji na potrzeby turystów. Szacuje się, że do roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty, inaczej ponaglenie to pisemne przypomnienie dłużnikowi o zaległej płatności wobec wierzyciela. Jest to narzędzie bezpośredniej windykacji należności na etapie polubownym, którą najczęściej prowadzi sam wierzyciel w ramach kontroli swoich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność standardowa

  Charakterystyka

  Produktywność standardowa (obrotowość) to stosunek całkowitych przychodów ze sprzedaży i kosztu (wartości) wykorzystywanego czynnika wytwórczego (zasobu). Pozwala ona porównać wskaźnik wartości sprzedaży w czasie, czyli chodzi o wartość sprzedaży jaka przypada na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność standardowa

  Charakterystyka

  Produktywność standardowa (obrotowość) to stosunek całkowitych przychodów ze sprzedaży i kosztu (wartości) wykorzystywanego czynnika wytwórczego (zasobu). Pozwala ona porównać wskaźnik wartości sprzedaży w czasie, czyli chodzi o wartość sprzedaży jaka przypada na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje taktyczne

  Charakerystyka

  Decyzje taktyczne rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Dotyczą także konfliktów między celami indywidualnymi i celami całej instytucji.

  Rodzaje problemów taktycznych

  Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje taktyczne

  Charakerystyka

  Decyzje taktyczne rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Dotyczą także konfliktów między celami indywidualnymi i celami całej instytucji.

  Rodzaje problemów taktycznych

  Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Conway

  Osiągnięcia

  William Conway - jeden ze współczesnych prekursorów zarządzania jakości, nazywany często "uczniem Deminga", ponieważ w 1979 roku jako prezes i główny dyrektor wykonawczy Nashua Corporation zaprosił do swojej firmy Edwards Deming|Deminga, by ten opracował program przez jakość|zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa procesów wewnętrznych

  Charakterystyka

  W perspektywie procesów wewnętrznych menedżerowie identyfikują działania i procesy kluczowe dla realizacji celów sformułowanych w perspektywie klientów i finansów. Firmy określają cele i mierniki w tej perspektywie do sformułowania ich najpierw w dwóch poprzednich. Dla potrzeb karty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Nadzoru Finansowego

  Charakterystyka

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) została powołana ustawą z dn. 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Rozpoczęła swoją działalność w dn. 1 stycznia 2008 r. Celem wprowadzenia tej ustawy było dokonanie organizacyjnej integracji organów nadzoru nad rynkiem finansowym i tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 301

  praca w formacie txt

Do góry