Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Pożyczkodawca ostatniej instancji

  Charakterystyka

  Najstarsza i podstawowa rola banku centralnego. Polega ona na poprawie płynności konkretnego banku lub całego sektora bankowego w sytuacji, gdy występują czynniki powodujące zagrożenie utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

  Ryzyko związane z utratą płynności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka publiczna

  Charakterystyka

  ''

  W myśl przepisu art. 4 par. 1 pkt 6 kodeksu spółek handlowych spółka publiczna oznacza spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z powyższymi regulacjami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa Schengen

  Charakterystyka

  Strefa Schengen- jest to obszar, gdzie zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz wprowadzone zostały jednolite zasady co do kontroli granic zewnętrznych (czyli ochrony granicznej, wydawania wiz, multilateralnej współpracy w sprawach policyjnych i sądowych).

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie

  Definicja

  Jest uzupełnieniem 4 elementów mix|marketingu-mix.

  Stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpieczający jego wartość użytkową, promujący wyrób, umożliwiający jego identyfikację. Z punktu widzenia ekologii opakowanie powinno być przyjazne dla środowiska tzn. możliwe do powtórnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie

  Definicja

  Jest uzupełnieniem 4 elementów mix|marketingu-mix.

  Stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpieczający jego wartość użytkową, promujący wyrób, umożliwiający jego identyfikację. Z punktu widzenia ekologii opakowanie powinno być przyjazne dla środowiska tzn. możliwe do powtórnego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie

  Definicja

  Jest uzupełnieniem 4 elementów mix|marketingu-mix.

  Stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpieczający jego wartość użytkową, promujący wyrób, umożliwiający jego identyfikację. Z punktu widzenia ekologii opakowanie powinno być przyjazne dla środowiska tzn. możliwe do powtórnego...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing

  Definicja

  Wśród definicji występujących w literaturze przedmiotu, w których akcentowane są cechy charakterystyczne outsourcingu można przedstawić propozycję P. Bendora-Samuela, jednego z uznanych międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie. Autor określa outsourcing jako powierzenie przez organizację...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /5 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Organizacja Handlu

  Charakterystyka

  WTO - Światowa Organizacja Handlu

  WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rundy Urugwajskiej inną organizację- GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przez "istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /5 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Organizacja Handlu

  Charakterystyka

  WTO - Światowa Organizacja Handlu

  WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rundy Urugwajskiej inną organizację- GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przez "istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /5 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie ludźmi w zespole

  Charakterystyka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie (project human resource management) - obejmuje procesy wymagane do zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Dotyczy to wszystkich interesariuszy projektu: sponsorów, klientów, partnerów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.12.2011 Znaków /10 094

  praca w formacie txt

Do góry