Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Opcja egzotyczna

  Definicja

  Opcja egzotyczna jest modyfikacją klasycznej opcji, które jest wyrazem dostosowywania kształtu instrumentu pochodnego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Ze względu na bardzo niską płynność opcje egzotyczne są obecne tylko na rynku pozagiełdowym (over the counter...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychód krańcowy

  Charakterystyka

  Przychód krańcowy - inaczej utarg krańcowy (ang. marginal revenue, MR) jest to wzrost utargu całkowitego wywołany zwiększeniem produkcji o jednostkę.

  <mathU_{k}={\Delta U_{c} \over \Delta p}</math

  <mathU_{k}</math = utarg krańcowy

  <math\Delta U_{k}</math = zmiana utargu...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt turystyczny

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny jest to suma towarów, dóbr i usług turystycznych, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzną cechą popytu turystycznego jest to, ze kupowanie dóbr turystycznych oznacza nabycie prawa do korzystania z takich dóbr jak słońce, czy czyste...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /11 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja detaliczna

  Charakterystyka

  Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą, za pośrednictwem której towary i usługi trafiają do finalnych odbiorców. Detaliści, czyli pośrednicy w kanale dystrybucji dostarczają produkty konsumentom na ich użytek osobisty, przekazują także bardzo dużą ilość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /4 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie naukowe

  Charakterystyka

  Zarządzanie naukowe to podejście do zarządzania, koncentrujące się na polepszeniu działania poszczególnych pracowników, które ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności pracy. Podstawą metody naukowej jest obserwacja, eksperyment i doświadczenie. Naukowe zarządzanie zrodziło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /5 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model 360 stopni

  Definicja

  Model 360 stopni jest to nowoczesna technika oceniania pracowników, która charakteryzuje się tym, iż pracowników|oceniany pracownik lub zespół osób otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy. Informacje te są zbierane na podstawie opinii wyrażonych przez określone grupy respondentów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.12.2011 Znaków /3 893

  praca w formacie txt

Do góry