Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Firma

  Charakterystyka

  Firmą jest zarejestrowana działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną lub osobę prawną. Może mieć ona różne formy prawne. Firma jest dla przedsiębiorcy dobrem niematerialnym, posiadającym wartość majątkową, gdyż jest z nią związane powodzenie przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /5 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza techniczna

  Historia

  Analiza techniczna jest najstarszą formą analizy na rynku papierów wartościowych. Była używana już w XVII w przez japońskich handlarzy ryżu i służyła do analizy trendu cen ryżu. Korzenie współczesnej analizy technicznej wywodzą się z teorii Dowa sformułowanej przez Charlesa Dowa około...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /6 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza techniczna

  Historia

  Analiza techniczna jest najstarszą formą analizy na rynku papierów wartościowych. Była używana już w XVII w przez japońskich handlarzy ryżu i służyła do analizy trendu cen ryżu. Korzenie współczesnej analizy technicznej wywodzą się z teorii Dowa sformułowanej przez Charlesa Dowa około...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /6 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza techniczna

  Historia

  Analiza techniczna jest najstarszą formą analizy na rynku papierów wartościowych. Była używana już w XVII w przez japońskich handlarzy ryżu i służyła do analizy trendu cen ryżu. Korzenie współczesnej analizy technicznej wywodzą się z teorii Dowa sformułowanej przez Charlesa Dowa około...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /6 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala porządkowa

  Charakterystyka

  Skala porządkowa to jedna z czterech skal pomiarowych (obok nominalnej, przedziałowej i ilorazowej) używanych w statystyce do przyporządkowania mierzonym cechom badanych jednostek pewnych symboli według określonych zasad Bielecka 2005, s. 20.

  Skala porządkowa jest skalą silniejszą od...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria opcji realnych

  Definicja

  Teoria opcji realnych - elementem budowy przedsiębiorstwa jest bezpieczeństwo zwrotu z kapitału. Założeniem teorii jest minimalizacja kosztów gwarancji realizacji zwrotu z kapitału.<br<br

  Charakterystyka Zgodnie z teorią przedsiębiorstwo jest to instytucja i organizacja zabezpieczająca...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansów publicznych

  Charakterystyka

  Gromadzenie i rozdysponowanie pieniężnych środków publicznych odbywa się za pomocą określonych podmiotów; najwyższego szczebla władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także podmiotów, które na bieżąco realizują dochody i wydatki publiczne.

  Finanse publiczne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATT

  Charakterystyka

  GATT - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu

  Po II wojnie światowej bardzo ważnym problemem było przywrócenie wolnego handlu, a w szczególności obniżenie wysokiego poziomu taryf celnych. Próbą rozwiązania tej kwestii było podpisanie 30 października 1947 roku przez 23 kraje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATT

  Charakterystyka

  GATT - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu

  Po II wojnie światowej bardzo ważnym problemem było przywrócenie wolnego handlu, a w szczególności obniżenie wysokiego poziomu taryf celnych. Próbą rozwiązania tej kwestii było podpisanie 30 października 1947 roku przez 23 kraje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATT

  Charakterystyka

  GATT - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu

  Po II wojnie światowej bardzo ważnym problemem było przywrócenie wolnego handlu, a w szczególności obniżenie wysokiego poziomu taryf celnych. Próbą rozwiązania tej kwestii było podpisanie 30 października 1947 roku przez 23 kraje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /3 080

  praca w formacie txt

Do góry