Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

  Charakterystyka

  Proces zarządzania opiera się na czterech bazowych funkcjach. Należy tu wymienić: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie.

  Planowanie

  Określenie celów organizacji i działania podporządkowanego pewnej metodzie, planowi czy logice, a następnie decydowanie o wyborze najlepszego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa obojętności

  Krzywa obojętności

  Przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowita|całkowitą użyteczność, ponieważ w każdej z tych kombinacji jakiekolwiek zmniejszenie ilości jednego dobra zostaje zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem ilości drugiego dobra(B.Oyrzanowski...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny

  Związek publicznoprawny to państwo, lub jednostka samorządu terytorialnego wyposażona w instrumenty prawne do egzekwowania podatków.

  Jednostki samorządu terytorialnego

  W Polsce od roku 1999 funkcjonuje trójstopniowy podział samorządu terytorialnego:

  samorząd gminny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robert Owen

  Życiorys

  Robert Owen urodził się w 1771 roku (zm. 1858) w Newtown, Środkowej Walii, jako jeden z sześciorga dzieci sprzedawcy sklepu żelaznego. Dzieciństwo tego żywego chłopca upłynęło na nauce tańca, gry na klarnecie i grze w piłkę nożną. W szkole dzięki błyskotliwemu umysłowi szybko stał się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza cyklu życia Ando i Modigliani

  Charakterystyka

  Teoria cyklu życia Modiglianiego zakłada, że ludzie dążą do utrzymania poziomu konsumpcji na względnie stałym poziomie podczas trwania całego życia. W szczególności oszczędzają w okresie aktywności zawodowej po to, by móc sfinansować konsumpcję w okresie emerytalnym. W teorii...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednolity Akt Europejski

  Charakterystyka

  ''

  Jednolity Akt Europejski (JAE) to pierwszy traktat nowelizujący traktaty powołujące Wspólnoty Europejskie.

  Został podpisany 17 lutego 1986r. w Luksemburgu i 28 lutego 1986r. w Hadze (początkowo JAE podpisało tylko 9 z 12 państw. Dania, Grecja i Włochy sprzeciwiły się jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta podatkowa

  Charakterystyka

  Karta podatkowa jest to najprostsza forma opodatkowania zalecana osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Jako forma opodatkowania jest zamieszczona w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt FRA

  Charakterystyka

  FRA (Forward Rate Agreement) jest jednym z wielu instrumentów pochodnych, jakie oferują nowoczesne rynki finansowe, będącym pewną odmianą kontraktów forward. Jest to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami w ramach której ustalają oni wysokość stopy procentowej dla danej kwoty wyrażonej w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Johann Plenge

  Johann Plenge (1874-1963) to jeden z prekursorów nauki organizacji i zarządzania. Najważniejszymi faktami z jego życia, związanymi ze zdobywaniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych są:

  obrona i opublikowanie pracy doktorskiej w 1898 r., staże naukowe we Francji i Belgii, wydanie "Credit Mobilier" w 1903...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System komunikacyjny

  Charakterystyka

  Proces komunikowania się daje kierownikom możliwość wykonywania ich obowiązków. Natomiast z dwóch powodów komunikowanie się jest ważne dla kierowników:

  jest to proces dzięki któremu realizuje się kierownicze funkcje planowania, organizowania, przewodzenie i kontrolowania. jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011 Znaków /4 698

  praca w formacie txt

Do góry