Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Polityka gospodarcza

  Kraje o gospodarce rynkowej bywają niekiedy trapione ułomnościami rynku, np. monopolu, wpływa efektów zewnętrznych. Są one narażone na powtarzające się periodycznie eksplozje inflacji, bezrobocia, podziału dochodów. Współczesne gospodarki są mieszaniną działania rynków oraz „widzialnej ręki”...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma Centrum

  Zapoczątkowana w 1995 roku. Administracja centralna jest obiektem działań reformatorskich. Ich celem jest przebudowa organizacyjna i funkcjonalna aparatu administracyjnego. Przeprowadzenie reformy jest rozłożone w czasie.

  Pierwszym elementem jest:

  Określenie struktury i zasad działania Rady Ministrów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ekonomii a polityka gospodarcza

  Ekonomia postępuje tak jak każda nauka ewolucyjna – przygląda się danym, formułuje hipotezy oraz je weryfikuje. Dochodzi do niełatwego nieraz do ustalenia w jaki sposób funkcjonuje gospodarka. Aby zrozumieć jak funkcjonuje gospodarka, potrzebujemy zarówno teorii jak i faktów. Teoria mówi, jakich faktów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka centralnie planowana a gospodarka rynkowa

  W gospodarkach centralnie kierowanych w przeciwieństwie do gospodarek rynkowych, o wykorzystaniu czynników wytwórczych, sposobach wymiany i możliwościach konsumpcyjnych decydują rządy a nie poszczególne osoby. Ale i w tym przypadku nie można dać przykładu gospodarki kierowanej (planowanej) całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy gospodarki planowanej

  Gospodarka planowana to gospodarka nakazowa, gdzie decyzje dotyczące co?, jak?, dla kogo? Zapadają w centralnym urzędzie planowania. Żadna gospodarka nie opiera się wyłącznie na nakazach, ale szeroki zakres planowania występuje jeszcze w Europie CE.

  Współczesne gospodarki zachodnie są gospodarkami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem budowy gospodarki rynkowej

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się dominacją prywatnej własności i wolnością wyboru w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących działalności gospodarczej oraz kierowania się własnym interesem podczas podejmowania tych decyzji. Mechanizm cenowy prowadzi do alokacji czynników wytwórczych oraz produktów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces transformacji systemowej w Polsce

  Transformacja systemowa to proces zmian dotyczących procesów politycznych, gospodarczych i społecznych, zmian stosunków własnościowych i reprywatyzacji.

  W latach 1944 – 1989 w Polsce panowała gospodarka centralnie planowana.

  - system monocentryczny: charakteryzował się monopolem władzy politycznej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział na makro i mikro ekonomie

  Makroekonomia – koncentruje się na funkcjonowaniu gospodarki jako całości. Podstawowymi problemami, których dotyczy makroekonomia są: inflacja – czyli utrzymujący się wzrost cen, bezrobocie – czyli zagadnienia związane z niemożnością znalezienia pracy przez ludzi chcących i mogących pracować, wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu teoria ekonomii posługuje się modelami?

  W badaniach nad zależnością i problematyką ekonomii ma się doczynienia ze stałym przeplataniem się modeli i faktów empirycznych. Dane / fakty empiryczne są niezbędne z dwóch powodów:

  Ujawniają one zależności, które powinniśmy wytłumaczyć Po stworzeniu teorii można się nimi posłużyć w celu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauki pomocnicze w ekonomii

  Ekonomia graniczy z innymi ważnymi dyscyplinami akademickimi. Nauki polityczne, psychologia, socjologia i antropologia społeczna – sfera badań pokrywa się częściowo ze sfera badań ekonomii.

  Ekonomia czerpie również wiedzę z badań historycznych. Również statystyka ma swoje powiązania z ekonomią –...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry