Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje państwa - budżet w ujęciu A. Smitha

  Według Smitha rola państwa jest szkodliwa w gospodarce. Tworzenie bogactwa nie jest zadaniem rządu lecz prywatnych przedsiębiorców. Państwo o ograniczonych funkcjach nie mogło utrudniać handlu międzynarodowego. Stworzył on ideę państwa tzw. „państwo stróżem nocnym". Według Smitha państwo spełnia 3...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy gospodarki kapitalistycznej w ujęciu klasyków

  Charakterystyczne dla kapitalizmu jest specyficzne zróżnicowanie wielkich grup społecznych na:

  1) pracowników, których głównym źródłem utrzymania jest praca najemna i którzy nie mogą podjąć samodzielnej działalności gospodarczej ze względu na brak odpowiednich środków bądź nie decydują się na taką...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm w merkantylizmie

  Merkantylizm - (XVI -XVII w. z włoskiego mercante - kupiec bogacący się na handlu, handlowiec). Merkantylizm, jak każda inna doktryna, miał swoich wybitnych przedstawicieli. Sam merkantylizm ma zdecydowanie charakter praktyczny aniżeli teoretyczny. Merkantyliści uważają, że nad wszystkim powinna panować...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank centralny i jego miejsce w systemie bankowym i państwie

  Bank Centralny istnieje w każdym kraju. Spełnia 2 funkcje:

  1) Jest bankiem banków, zapewniając sprawne funkcjonowanie systemu bankowego,

  2) Jest bankiem państwa, sprawując kontrolę nad podażą pieniądza i finansując deficyt budżetowy państwa.

  Bank Centralny nigdy nie może zbankrutować. W razie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób bank centralny wpływa na koniunkturę gospodarczą?

  Bank centralny spełnia funkcję bankiera w stosunku do banków komercyjnych oraz odpowiada za ustalanie poziomu stóp procentowych.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa Philipsa

  W 1958 r. prof. A. W. Philips z Londyn School od Economics wykazał, że istnieje silna statystyczna zależność między roczną stopą inflacji, a roczną stopą bezrobocia w Wielkiej Brytanii. Związki zauważono też w innych krajach.

  Krzywa Philipsa pokazuje, że wyższej stopie inflacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacje i rodzaje inflacji

  Inflacja to wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

  Roczna stopa inflacji jest to procentowy wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie i rodzaje bezrobocia

  Miarą bezrobocia jest liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rola pieniądza we współczesnej gospodarce

  Pieniądz to:

  - Powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązuje się ze zobowiązań.

  - Jest to środek wymiany.

  - Powszechny ekwiwalent towarów, wyraża wartość towaru.

  Przykładem pieniądza w historii jest bydło i muszle. Ich wadą było...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkt krajowy brutto – definicja, zalety i wady

  Produkt Krajowy Brutto jest to wartość wszystkich dóbr i usług, wytworzonych w gospodarce w danym okresie, np. w ciągu 1 roku. Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

  Można go mierzyć za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt

Do góry