Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje postępu technologicznego – postęp jakości i nowości, jakość typu i wykonania

  Rodzaje postępu :

  1. jakości – podnoszona jest solidność wykonania :

      a) typu,

      b) wytworzenia,

  2. nowości – polega na kreowaniu pomysłu, innowacji,

  3. postęp czysty – bazuje na idei, pomyśle,

  4. postęp substytucyjny – polega na zastępowalności mniej efektywnych czynników bardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy i tendencje postępu technicznego

  Typy postępu technicznego :

  kapitałochłonny – wzrost kapitałochłonności powoduje wzrost tempa wydajności pracy,

  kapitałooszczędny – wzrost kapitałochłonności powoduje spadek tempa wydajności pracy,

  neutralny – zmiany poziomu kapitałochłonności nie wpływają na tempo wydajności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja gospodarki pod wpływem wymiany z zagranicą

  Trzy fazy integracji :

  specjalizacja – każdy pracownik odpowiedzialny jest za wykonanie kilku czynności (nie jak w gospodarce centralnie zarządzanej – wszyscy robią wszystko), a rezultaty są przedmiotem wymiany,

  modyfikacja ustroju gospodarczego - jeśli we władzach jednego lub więcej państw...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja bilansowa i optymalizacyjna handlu zagranicznego

  Funkcja bilansowa – polega na ustaleniu takiej struktury asortymentowej, geograficznej i politycznej obrotów, aby maksymalizować korzyści przez eksport nadwyżek i import niedoborów. Taka wymiana powoduje wyrównanie bilansu w obrocie międzynarodowym, a nie przyczynia się do osiągnięcia korzyści ze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i założenia teorii kosztów komparatywnych

  Podstawą handlu międzynarodowego jest wymiana i specjalizacja. Występujące między krajami różnice wyposażania surowców i innych czynników produkcji są źródłem różnic kosztów wytwarzania i cen towarów. Poprzez wymianę międzynarodową, kraj eksportuje towary, które relatywnie tanio wytwarza, a importuje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi podażowej

  Zakładamy podział gałęzi produkcyjnych na następujące działy:

  1) F - dobra finalne;

  2) F-1 - przedsiębiorstwa produkujące środki produkcji;

  3) S+2 - np. koksownia;

  4) S+1 - np. huty;

  5) S - dział surowcowy - przemysł wydobywczy;

  W systemie rynkowym przedsiębiorstwa maksymalizują zysk między...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi popytowej

  Zakładamy podział gałęzi produkcyjnych na następujące działy:

  1) F - dobra finalne;

  2) F-1 - przedsiębiorstwa produkujące środki produkcji;

  3) S+2 - np. koksownia;

  4) S+1 - np. huty;

  5) S - dział surowcowy - przemysł wydobywczy;

  W gospodarce centralnie zarządzanej istnieją skłonności do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przejawy asymetrii podażowej

  Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi tylko okresami) natężenie nierównowagi jest wyższe.

  Cykl technologiczny - sekwencje stadiów przetwarzania surowca. Jego pierwszym etapem jest zatem stadium surowca, a ostatnim stadium finalne.

  Asymetrię nierównowagi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja gospodarki

  Charakterystyka

  Globalizacja gospodarki złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, technologii i towarów. Dotyczy także przenikania się kultur i narastania zależności między krajami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej

  Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi okresami) natężenie nierównowagi jest większe. Przejawy asymetrii nierównowagi popytowej:

  a) kopalnie pracujące bez przerwy;

  b) zakłady produkujące dobra finalne - pracujące tylko na jedną zmianę;

  c) nasilenie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt

Do góry