Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Model Belbina

  Diagnoza ról zespołowych dostarcza cennej informacji o specyfice funkcjonowania poszczególnych osób w zespole jak również całego zespołu, będącego mozaiką różnorodnych ról zespołowych i kompetencji (naturalnych predyspozycji). Diagnoza ról może być wykorzystana w celu: budowania nowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /4 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania doskonalące

  Charakterystyka

  Działania doskonalące są to wszelkie działania, które są podejmowane w celu usprawnienia organizacji. Mogą one wpływać na zmniejszenie liczby braków czy reklamacji, zwiększenie wydajności produkcji, zwiększenie wolumenu sprzedaży, zmniejszenie kosztów działalności, itp.

  Norma ISO...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /4 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat

  Definicja

  Oficjalne, pisemne zaświadczenie lub świadectwo, pisemny dowód na coś (używane najczęściej w sprawach ekonomicznych, morskich i w sprawach handlu zagranicznego).

  dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę bądź określonymi w przepisach lub normach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania W. H. Beavera

  Charakterystyka

  Jeżeli w sprawozdaniach finansowych firmy dostrzegamy takie zjawiska jak np.:

  Zmniejszenie się kwoty zysku, Zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców, Problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnych;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania W. H. Beavera

  Charakterystyka

  Jeżeli w sprawozdaniach finansowych firmy dostrzegamy takie zjawiska jak np.:

  Zmniejszenie się kwoty zysku, Zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców, Problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnych;...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy i metody jego finansowania

  Deficyt budżetowy – to też ważne określić. Warunki brzegowe, w jakich może poruszać się minister finansów i parlament. Tu ważne novum- parlament, ani prezydent nie mogą podwyższać poziomu deficytu od poziomu wyznaczonego przez rząd (czyli można podwyższać wydatki tylko, gdy wpływy będą większe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /6 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki budżetowe ich rodzaje i rola w gospodarce narodowej

  Wydatki budżetu – służą realizacji określonych celów, to środki, które mają sfinansować zaplanowaną podaż dóbr publicznych. Tendencja do ograniczania dochodów budżetowych, co ciągnie i ograniczanie wydatków (eliminowanie niektórych lub zmniejszanie ich poziomu). Problem- na ile mogą być obniżone...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota podatków i ich rodzaje

  Stawka podatkowa, wyrażona ona stosunek wysokości podatku do podstawy opodatkowania. Rozróżnia się stawki kwotowe i procentowe.

  Stawka kwotowa jest wyrażoną w pieniądzu wielkością podatku od jednostki podstawy opodatkowania. Stosowana jest głównie wówczas gdy podstawa opodatkowania wyrażona jest w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /10 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła dochodów budżetowych

  Źródła dochodów budżetowych są różnorodne. Jedne z nich mają dla budżetu znaczenie podstawowe, inne ważą w tym budżecie mniej. Wśród źródeł dochodów budżetowych wymienić można następujące:

  wszelkiego rodzaju podatki

  opłaty skarbowe

  cła

  odsetki i dywidendy od kapitału...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady polityki budżetowej

  W polityce budżetowej istnieją określone zasady, których przestrzeganie umożliwia władzy wykonawczej realizowanie zadań polityki finansowej państwa, natomiast władzy ustawodawczej oddziaływanie na jej zakres i formy, a także na sprawowanie niezbędnej kontroli nad działalnością administracji rządowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /5 079

  praca w formacie txt

Do góry