Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego statystyka matematyczna ma różne zastosowanie w różnych dziedzinach działalności praktycznej i naukowej?

  Statystyka służy do w miarę wiarygodnego wnioskowania o prawidłowościach zjawisk na podstawie reprezentatywnych danych z empirycznych obserwacji tych zmiennych z różnych dziedzin.

  Możemy wyciągać wnioski z danych zbieranych w zjawiskach masowych, biologicznych, technologicznych i zastosować metody...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż na skutki uboczne w walce z patologiami systemu gospodarczego

  1. Inflacja -> leczymy przez ograniczanie podaży, wydatków publicznych (a więc ostatecznie ograniczenie popytu) - skutek uboczny -> spadek produkcji i wzrost bezrobocia.

  2. Bezrobocie -> sztucznie podnosimy popyt -> wzrost inflacji.

  3. Deficyt – skutek uboczny leczenia -> inflacja, zadłużenie za granicą...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia rachunku dochodu narodowego według SNA i MPS

  Według MPS:

  Dochód narodowy jest to wartość pracy ludności produkcyjnej, czyli ludności pracującej w sferze materialnej oraz w usługach związanych z tą sferą (np. naprawy, konserwacja, transport, handel).Praca ma charakter użyteczny Wartość nowo wytworzona jest rezultatem pracy ludności produkcyjnej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria rozróżniania klasycznych ustrojów gospodarczych

  Ustrój kasowy – Z ustrojem klasowym mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś część ludności, nie z uwagi na to czym się zajmuje, lecz z racji pochodzenia objęta jest na mocy prawa większą liczbą zakazów prowadzenia i nakazów wykonywania czynności gospodarczych niż pozostała jej część.Np. W Polsce...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria różnicowania ustrojów gospodarczych

  Typy ustrojów:

  Ustroje liberalne:

  - są gospodarką rynkową (towarowo-pieniężną), w której działa mechanizm rynkowy i podstawowe kategorie ekonomiczne;

  - państwo jest „stróżem prawa”, nie ingeruje w życie gospodarcze; ilość czynności gospodarczych nakazanych i zakazanych jest wysoce...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy różnicujące ustroje gospodarcze

  1.Ustroje gospodarcze różnią się między sobą przede wszystkim:

  a)ilością zakazów posiadania dóbr i wykonywania czynności

  b)ilością nakazów wykonywania czynności

  2.Ustrój oferuje tym więcej wolności gospodarczej, im mniej w nim takich zakazów i takich nakazów.

  3.Ustroje gospodarcze można...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji pełnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji pełnej " co do zasady stosuje się ją w przypadku sprawowania kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Przez kontrolę ustawa o rachunkowości definiuje zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, celem osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji pełnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji pełnej " co do zasady stosuje się ją w przypadku sprawowania kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Przez kontrolę ustawa o rachunkowości definiuje zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, celem osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda konsolidacji pełnej

  Charakterystyka

  Metoda konsolidacji pełnej " co do zasady stosuje się ją w przypadku sprawowania kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną. Przez kontrolę ustawa o rachunkowości definiuje zdolność do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, celem osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniować i scharakteryzować następujące pojęcia: dobra, zasoby, czynniki produkcji, technologia

  Dobra-są to produkty i usługi uzyskane w trakcie przekształcania zasobów w procesie produkcyjnym. Produkty (samochód) są w pełni własnością osoby je wykorzystującej Z usług ludzie korzystają natomiast czasowo (nie wchodząc w posiadanie osoby je wykonującej). Zapotrzebowanie na dobra jest ogromne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Wilhelm2 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 937

  praca w formacie txt

Do góry