Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest histogram?

  Rodzaj wykresu słupkowego oparty na prostokątnym układzie współrzędnych. Histogram składa się z pionowych przylegających do siebie prostokątów (słupków). Długości podstaw tych prostokątów są proporcjonalne do rozpiętości przedziałów klasowych, a wysokość do ich liczebności na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szereg rozdzielczy?

  Jeden z szeregów statystycznych przedstawiający budowę (strukturę) zbiorowości, czyli jej podział na części z określonego, rzeczowego punktu widzenia. Cecha statystyczna na podstawie której dokonuje się podziału zbiorowości na mniejsze części, może być cechą niemierzalną lub mierzalną. W szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest trend?

  Trend – składnik szeregu czasowego wyrażający ogólną tendencję systematycznych zmian poziomu danej zmiennej; (tendencja rozwojowa) – funkcja opisująca generalny przebieg zjawiska, zmiany średniego zjawiska w czasie.

  Metody wyznaczania trendu – Tendencję rozwojową można wyodrębnić dwiema metodami:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks jednopodstawowy?

  Indeks jednopodstawowy jest miernikiem dynamiki zjawisk; występuje wtedy, gdy podstawa porównania jest stała dla wszystkich wartości yt, tzn. yt* = const.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks łańcuchowy?

  Indeks łańcuchowy należy do obszernej klasy mierników dynamiki zjawisk wartości yt, gdzie yt* oznacza podstawę porównania dla wartości zjawiska yt w kolejnych momentach czasu . Jeśli tą podstawą jest zawsze moment poprzedni do badanego to indeksy dynamiki są nazwane indeksami łańcuchowymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks zmian wartości?

  Indeks zmian wartości to indeks, który informuje o łącznych zmianach wartości danych produktów (równocześnie) w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego. Zmiany te wynikają zarówno ze zmian ilości jak i cen tych produktów.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Paaschego zmian ilości?

  Indeks Paaschego zmian ilości to średnia harmoniczna indywidualnych indeksów ilości; informuje, jak zmienałaby się globalna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie badanym, a zmiana...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Paaschego zmian cen?

  Indeks Paaschego zmian cen średnia harmoniczna z indywidualnych indeksów cen, a której wagami są wartości towarów w momencie badanym. Informuje o tym jak zmienałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zmian ilości?

  Indeks Laspeyresa zmian ilości mówi jak zmieniałaby się całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym s stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak w momencie podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zmian cen?

  Indeks Laspeyresa zmian cen to indeks określający wpływ zmian cen na dynamikę wartości. Informuje o tym, jak zmieniałaby się łączna wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby ilości poszczególnych towarów były w obu porównywalnych momentach jednakowe oraz...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt

Do góry