Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego odchylenie standardowe statystyki nazywa się błędem standardowym

  Odchylenie standardowe statystyki nazywa się błędem standardowym, ponieważ błąd standardowy jest właśnie odchyleniem standardowym rozkładu z próby tej statystyki. Jest to błąd mierzący stopień zmienności statystyki.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNA LOSOWA

  Określenie intuicyjno-poglądowe:

  Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego realizacją.

  Definicja (jedna z możliwych):

  Zmienna losowa jest to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY SKOKOWE I CIĄGŁE

  Cechy statystyczne (mierzalne), które przyjmują wartości całkowite nazywa się cechami skokowymi lub dyskretnymi.

  Cechy przyjmujące wartości rzeczywiste nazywają się cechami ciągłymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

  Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników, na całą populację oraz oszacowanie popełnianych przy tym błędów.

  Takie działania nazywa się wnioskowaniem statystycznym.

  Wyróżnia się dwa podstawowe typy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR PRÓBY, PRÓBA LOSOWA

  Warunki dla zapewnienia losowego doboru próby:

  każdy element populacji generalnej ma dodatnie, znane prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie losowej,

  istnieje możliwość ustalenia prawdopodobieństwa znalezienia się w próbie dla każdego zespołu elementów populacji.

  Próbę otrzymaną w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA PEŁNE I CZĘŚCIOWE

  Celem badania statystycznego jest na ogół poznanie rozkładu interesującej nas cechy populacji generalnej przez uzyskanie informacji o wartościach syntetycznych charakterystyk (parametrów) tego rozkładu.

  Rozróżnia się dwa zasadnicze typy badań:

  badania pełne obejmujące wszystkie elementy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZKŁAD CECHY

  Jeżeli elementy populacji różnią się między sobą własnościami analizowanej cechy, to mówi się o rozkładzie cechy populacji.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHA STATYSTYCZNA

  Elementy populacji generalnej mogą mieć różne właściwości (i najczęściej miewają), które podlegają obserwacji. Te własności nazywa się cechami statystycznymi lub krótko cechami.

  Przykład: w badaniu populacji ludzi np. wiek, wzrost, waga, płeć, kolor oczu, włosów, itd.

  Te właściwości, które...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA GENERALNA

  Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną nazywa się populacją generalną lub zbiorowością generalną.

  Populacja generalna skończona – jeżeli zbiór jej elementów jest...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

  W wielu rzeczywistych sytuacjach zebranie wszystkich potencjalnych danych nie jest możliwe, a interpretacji dokonuje się na podstawie odpowiednio zebranych danych częściowych o badanym zjawisku. Taka analiza, wykorzystująca metody rachunku prawdopodobieństwa nosi nazwę statystyki matematycznej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry