Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Określ środki trwałe i przedstaw ich rolę w procesach wytwarzania dóbr

  Środki trwałe to środki pracy, których wartość przekracza określoną, znaczną wartość a okres użytkowania ocenia się przynajmniej jeden rok. Prawie każde przedsiębiorstwo użytkuje tego rodzaju aktywa prowadząc działalność gospodarczą.

  Za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj przykładowe wskaźniki dla oceny kierownictwa zakładu

  W praktyce w ocenie kierownictwa firm na zachodzie uwzględnia się następujące kryteria:

  ●Osiągnięcie planowanego WZK,

  ●Nieprzekraczanie planowanych kosztów

  ●Wykonanie planu zysku operacyjnego S-K

  ●Wykonanie planu zysku rezydualnego Z- %P

  ●Utrzymanie planowanej płynności finansowej

  Stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są ceny wewnętrzne i dlaczego je się stosuje

  Sposób określenia cen półproduktów i podzespołów jest ważnym problemem rozliczeń wewnętrznych w tych firmach, gdzie istnieją wyodrębnione jednostki, tworzące samodzielne zakłady, oraz ustanowiono odpowiedzialność za rozmiar tworzonego zysku (profit centers). W tych przypadkach niewłaściwie ustanowiona...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij potrzebę rozliczania produkcji pomocniczej

  Produkcja pomocnicza ma miejsce w przedsiębiorstwie powołanym do wytwarzania wyrobów określonej branży przemysłowej, w których równocześnie produkuje się produkty innej branży. I tak w zakładzie produkującym maszyny budowlane może to być elektrociepłownia, która wytwarza ciepło, parę energię...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ rolę kosztów według miejsc powstania

  Aby skutecznie kontrolować poziom działalności i oceniać jednostki (osoby) odpowiedzialne za koszty, klasyfikuje się ogół kosztów według miejsc powstawania.

  Jako miejsca powstawania kosztów traktuje się organizacyjnie wyodrębnione stanowiska pracy lub ich zespoły, nazywane komórkami organizacyjnymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ zadania rozrachunku wewnętrznego w firmie

  Rozrachunek wewnętrzny między wydziałami przedsiębiorstwa stanowi istotną funkcje umożliwiającą podnoszenie efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Przy centralizacji zarządzania kwestie pomiaru zysku tworzonego w poszczególnych wydziałach firmy nie maja pierwszorzędnego znaczenia.

  Przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzasadnij określenie: koszty - wielkość produkcji - zysk (cost - volume - profit)

  Analiza koszty - wielkość produkcji - zysk (Cost - Volume - Profit) pozwala ująć w jednym rachunku wiele ważnych kategorii ekonomicznych, takich jak: cena, koszt jednostkowy zmienny, koszt stały, rozmiary działalności. Rachunki decyzyjne powinny określić wielkość produkcji, przy której przychód uzyskany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest próg rentowności produkcji

  Próg rentowności to wielkość produkcji, przy której przychody uzyskane ze sprzedaży równają się kosztom poniesionym na produkcję.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się zależność kosztów od rozmiarów produkcji

  Jednostkowy koszt wytworzenia jest miara wartości wszystkich nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej poniesionych na działalność produkcyjną w przeliczeniu na jednostkę produktu. Zazwyczaj dla różnych wielkości produkcji koszt jednostkowy kształtuje się na niejednakowym poziomie. Należy przeto...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja i jej związek z procesem wytwarzania

  Podstawą kalkulacyjnego układu kosztów jest podział kosztów ze względu na możliwość ich przyporządkowania obiektom odniesienia. Według tego kryterium koszty dzielimy na:

  koszty bezpośrednie,

  koszty pośrednie.

  Kosztami bezpośrednimi są te elementy kosztów, które można przypisać...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 000

  praca w formacie txt

Do góry