Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Jakość pracy w urzędzie

  samorządowa|Urząd gminy, podobnie jak inne organizacje, posiada swoich dostawców oraz klientów, a także tworzy produkty w wyniku zachodzących w nim procesów. Jednak specyfika jego działania może powodować niewłaściwe rozumienie tych pojęć. Występują tu dostawcy materiałów, usług (podwykonawcy)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys walutowy

  Definicja

  Kryzys walutowy - jest sytuacja, kiedy inwestorzy rynków finansowych tracą zaufanie do danej waluty. Przejawia się to nagłą i masową wyprzedażą waluty (tzw. atak spekulacyjny), która powoduje gwałtowny spadek kursu waluty i rezerw walutowych. Skutkiem czego jest dewaluacja waluty.

  Zazwyczaj...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Navigator Scandii

  Charakterystyka

  Nawigator jest pierwszym w świecie wdrożonym systemem pomiaru wartości intelektualny|kapitału intelektualnego (IC) przedsiębiorstwa. Powstał w szwedzkiej firmie działającej w sektorze usług finansowych. Nie była to pierwsza firma na świecie, która zwróciła uwagę na problem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /4 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestor strategiczny

  Charakterystyka

  Inwestor strategiczny jest to podmiot działający na rynku kapitałowym, który na mocy odpowiednich przepisów prawnych uzyskuje uprawnienia do nabywania dużych pakietów akcji prywatyzowanych w Polsce przedsiębiorstw państwowych, posiadający w innej jednostce więcej niż 50% udziałów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów

  Charakterystyka

  Jedną z podstawowych przyczyn degradacji środowiska naturalnego jest niezrównoważona konsumpcja. Stopień nierównowagi jest tym większy , im wyższy poziom uprzemysłowienia. Rozwój konsumpcjonizmu zagraża również środowisku w Polsce, tym bardziej że dynamicznemu napływowi towarów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów

  Charakterystyka

  Jedną z podstawowych przyczyn degradacji środowiska naturalnego jest niezrównoważona konsumpcja. Stopień nierównowagi jest tym większy , im wyższy poziom uprzemysłowienia. Rozwój konsumpcjonizmu zagraża również środowisku w Polsce, tym bardziej że dynamicznemu napływowi towarów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca statyczna

  Charakterystyka

  Praca statyczna jest jednym z dwóch rodzajów pracy jaką mogą wykonywać nasze mięśnie (patrz także: dynamiczna). Występuje gdy na zewnątrz nie można zaobserwować żadnego ruchu, a mimo tego mięśnie pozostają w stałym napięciu np. podczas stania, siedzenia, czy podpierania. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.12.2011 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menedżer jakości

  Wymagania normy

  Norma ISO 9001 w punkcie 5.5.2 zawiera wymagania dotyczące roli przedstawiciela kierownictwa w systemów zarządzania|systemie zarządzania jakością:

  Kierownictwo najwyższego szczebla powinno wyznaczyć spośród siebie osobę, która - niezależnie od innych obowiązków - będzie ponosiła...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /5 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt konsumpcyjny

  Charakterystyka

  Kredyt konsumpcyjny - Reguluje go dyrektywa 87/102/EWG, jest udzielany konsumentom przez kredytodawców w formie płatności odroczonej, zaliczki lub innej podobnej usługi finansowej w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, przy czym kredyt występuje w znaczeniu ekonomicznym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /3 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki związek zachodzi między zespołowymi indeksami dynamiki wielkości absolutnych?

  Związek o nazwie równości indeksowej dla indeksów zespołowych mówi o tym, że jeśli dysponujemy informacjami o poziomach dwóch spośród trzech omawianych indeksów agregatowych, to możemy obliczyć wielkość trzeciego indeksu.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry