Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Skutki odejść pracowników

  Przyczyny

  Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

  odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki odejść pracowników

  Przyczyny

  Jednym z ważniejszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest odejście pracowników z pracy oraz skutki wynikające z ich odejścia. Odejście pracowników z podmiotu gospodarczego spowodowane jest przez:

  odejście z własnej woli, na skutek zwolnień, na skutek nieprzewidzianych zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawozdania F01 i F02

  Charakterystyka

  Sprawozdanie finansowe - stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, daje użytkownikom wstępny podgląd na charakter działalności przedsiębiorstwa, który można rozpoznać po strukturze aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, a przede wszystkim informacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /3 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek walutowy

  Charakterystyka

  Rynek walutowy - to całokształt transakcji wymiany walut, a więc transakcji kupna-sprzedaży jednej waluty za drugą.

  W każdej transakcji walutowej przedmiotem obrotu (kupna i sprzedaży) są dwie waluty, które pochodzą z dwóch rożnych krajów. Walutami obcymi są nominowane w obcych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa LM

  Charakterystyka

  Krzywa LM - jest krzywą równowagi na pieniężny|rynku pieniężnym tzn. zawiera wszystkie kombinacje procentowa|stopy procentowej i dochodu, zapewniające zgodność popytu na pieniądz z jego podażą, czyli przy których rynek pieniężny znajduje się w równowadze.

  Interpretacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt osłony podatkowej

  Ogólna charakterystyka

  Efekt osłony podatkowej (tarcza podatkowa, ang. tax shield, niem. Steuerschild) to zjawisko polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Wynika ono z możliwości zaliczenia kosztów finansowych (tj...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt osłony podatkowej

  Ogólna charakterystyka

  Efekt osłony podatkowej (tarcza podatkowa, ang. tax shield, niem. Steuerschild) to zjawisko polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Wynika ono z możliwości zaliczenia kosztów finansowych (tj...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test pierwszego roku

  Charakterystyka

  Jest to miara efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego stosowana najrzadziej. Obejmuje ona tylko pierwszy rok funkcjonowania przedsięwzięcia. W związku z tym preferuje on te inwestycje, które gwarantują szybkie uzyskiwanie efektów. Wartość tego wskaźnika oblicza się według...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry