Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Dyferencjacja

  Charakterystyka

  Dyferencjacja (łc.differentia - rozmaitość, różnica)

  wytwarzanie i oferowanie takiego produktu lub usługi, który różni się (nie tylko ceną) od już istniejących na rynku i różnicę tę rynek jest w stanie dostrzec. Również umiejętność wyłonienia swojego produktu spośród innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Derekrutacja

  Charakterystyka

  To redukcja zasobów ludzkich organizacji spowodowana m.in.zmniejszeniem skali jej działania, lub chęcią obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (downsizing).

  Zwolnienia w związku ze zmianą skali działania przedsiębiorstwa obejmować mogą wszystkie szczeble organizacji;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

  Charakterystyka

  Franchising po raz pierwszy pojawił się w średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Był stosowany jako swoista forma zezwolenia (prawa "franchiso") wydawana przez rząd dostojnikom kościelnym do poboru podatków lokalnych w zamian za stosowną opłatę. Na przełomie XVIII i XIX wieku franchising...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

  Charakterystyka

  Franchising po raz pierwszy pojawił się w średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Był stosowany jako swoista forma zezwolenia (prawa "franchiso") wydawana przez rząd dostojnikom kościelnym do poboru podatków lokalnych w zamian za stosowną opłatę. Na przełomie XVIII i XIX wieku franchising...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchising

  Charakterystyka

  Franchising po raz pierwszy pojawił się w średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Był stosowany jako swoista forma zezwolenia (prawa "franchiso") wydawana przez rząd dostojnikom kościelnym do poboru podatków lokalnych w zamian za stosowną opłatę. Na przełomie XVIII i XIX wieku franchising...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /6 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie projektu wdrożenia ISO 9001

  Uwagi wstępne

  Przygotowując się do opracowania projektu przedsiębiorstwo powinno w pierwszej kolejności zadecydować o miejscu zespołowa|zespołu projektowego w organizacyjna|strukturze organizacyjnej. Odpowiednia struktura firmy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym efektywnemu projektami|zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /24 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie projektu wdrożenia ISO 9001

  Uwagi wstępne

  Przygotowując się do opracowania projektu przedsiębiorstwo powinno w pierwszej kolejności zadecydować o miejscu zespołowa|zespołu projektowego w organizacyjna|strukturze organizacyjnej. Odpowiednia struktura firmy jest istotnym czynnikiem sprzyjającym efektywnemu projektami|zarządzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /24 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz powierniczy

  Charakterystyka

  W myśl zapisów ustawy z dnia 22 marca 1991 r. (Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych) fundusz powierniczy stanowił wyodrębnioną finansowo wspólną masę majątkową uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzaną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenie fizyczne

  Charakterystyka

  Pierwszorzędną sprawą podczas tworzenia optymalnych pracy|warunków pracy jest znajomość możliwości psychofizycznych człowieka. Ważna jest zwłaszcza znajomość ich ograniczeń. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PRINCE II

  Charakterystyka

  Metodyka PRINCE2 (Project IN Controlled Environment) została stworzona i była modyfikowana w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w roku 1989 dzięki Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA).Nie została ona stworzona przez CCTA od podstaw , lecz powstała na bazie metodyki PROMPT...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.12.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt

Do góry