Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Podział pracy

  Charakterystyka

  Podział pracy to "wyodrębnienie się w wyniku wyspecjalizowania różnorodnych rodzajów pracy i rodzajów działalności gospodarczej, zarówno w całej gospodarce, jak i w różnorodnych jej przekrojach i płaszczyznach. Można więc wyróżnić OGÓLNY PODZIAŁ PRACY, oznaczający...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria korzyści komparatywnych

  Charakterystyka

  Teoria korzyści komparatywnych - teoria sformułowana przez D. Ricardo, oparta na twierdzeniu, że wymiana międzynarodowa może być korzystna dla obu partnerów, gdy jeden wytwarza większość towarów taniej niż drugi. Do uzyskania takich korzyści wystarczy występowanie względnych różnic...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /3 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny stałe

  Definicja

  Ceny stałe to ceny z określonego okresu (tzw. okresu bazowego), najczęściej roku bazowego, przyjętego w analizach w celu porównania zmian cen w czasie. Posłużenie się cenami stałymi umożliwia wykluczenie z przeprowadzonego porównania wpływu inflacji. Analizy z uwzględnieniem cen stałych są...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody przyciągania klientów w internecie

  Charakterystyka

  Obecnie Internet jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych do walki z konkurencją. Jednak, aby odnieść upragnione efekty, przedsiębiorstwo musi stosować odpowiednie metody skutecznego marketingu. Mimo relatywnie niskich kosztów promocji internetowej, bez praktycznej wiedzy na ten...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /6 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody przyciągania klientów w internecie

  Charakterystyka

  Obecnie Internet jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych do walki z konkurencją. Jednak, aby odnieść upragnione efekty, przedsiębiorstwo musi stosować odpowiednie metody skutecznego marketingu. Mimo relatywnie niskich kosztów promocji internetowej, bez praktycznej wiedzy na ten...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /6 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankomat

  Charakterystyka

  Bankomat jest to samoobsługowe urządzenie wyposażone w czytnik paska magnetycznego/ mikroprocesora umożliwiającego dokonywanie operacji bankowych przy użyciu kart płatniczych. Wykorzystywany jest głównie do wypłaty pieniędzy, choć daje również możliwość wykonywania innych operacji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /6 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sweatshop

  Charakterystyka

  Sweatshops to termin służący na określenie zakładów produkcyjnych w których wystepują ciężkie lub niebezpieczne warunki pracy, zwykle kiedy pracujący nie mają zapewnionych żadnych praw ochronnych ani nie są objęci formalnymi stosunkami pracy. Pracownicy swatshops są zmuszani do pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atmosfera w pracy

  Atmosferę w pracy można określić jako zespół spostrzeżeń i przekonań, które odzwierciedlają sposób, w jaki pracownicy postrzegają i oceniają środowisko pracy oraz atrybuty organizacji. Lub też jako sposób, w jaki kierownictwo i pracownicy postrzegają wzajemne relacje oraz zachowania tych dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michelin, bracia

  Bracia Michelin zaczęli swoją karierę w 1894r. od produkcji rowerów, opon do dorożek i samochodów. Już po pięciu latach, przy udziale opon z firmy Michelin po raz pierwszy samochód osiągnął prędkość 100km/h. Na początku XX w. bracia rozpoczęli działalność w lotnictwie.

  Zaraz przed I wojną...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frederick Winslow Taylor

  Frederick Winslow Taylor był jednym z głównych przedstawicieli nurtu inżynierskiego (industrial engineering) w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten zajmował się organizacją procesów produkcyjnych i usługowych w różnych dziedzinach gospodarki.

  W wieku 22 lat Taylor rozpoczął pracę w zakładach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt

Do góry