Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Szkolenie wdrożeniowe

  Charakterystyka

  Szkolenie wdrożeniowe pozwala na przygotowanie uczestników do procesu wdrażania i pracy z nowymi rozwiązaniami ( np. oprogramowanie),

  szkolenie to powinno być poprzedzone wcześniejszymi szkoleniami w danym temacie,

  tak by uczestnicy po ukończeniu serii szkoleń mogli być w (swojej)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2C

  Charakterystyka

  B2C (ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi.

  Polega na sprzedaży produktów przez firmy konsumentom. Obejmuje wszelkie aspekty elektronicznego biznesu na płaszczyźnie kontaktów z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  B2C

  Charakterystyka

  B2C (ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi.

  Polega na sprzedaży produktów przez firmy konsumentom. Obejmuje wszelkie aspekty elektronicznego biznesu na płaszczyźnie kontaktów z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwartyl

  Charakterystyka

  Kwartyl - jest jedną z miar tendencji centralnej, które służą do wyznaczania tej wartości cechy, wokół której grupują się dane. Chodzi zatem o skoncentrowanie większości danych wokół jakiegoś reprezentanta badanej cechy.

  W grupie miar pozycyjnych (miar tendencji centralnej)...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /5 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowa ocena projektu

  Metody statyczne

  We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych możliwości jego wykorzystania. Aby osiągnąć ten cel opłacalnej alokacji kapitału, inwestorzy wykorzystują rożne metody oceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencja

  Charakterystyka

  Subwencja (łac. subventio) to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności. Niekiedy pojęciem tym posługiwano się określając zasiłek pieniężny, lub też jednorazową zapomogę. Subwencja (dotacja)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /6 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAD

  Charakterystyka

  CAD (ang. Computer Aided Design) – komputerowo wspomagane projektowanie, które ma zastosowanie w inżynierii budowlanej ,mechanicznej oraz elektrycznej Nowakowski. 2006, s. 11.

  Zadania systemu

  Do głównych zadań systemu CAD należy odpowiednie opracowanie dokumentacji projektowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja

  Pojęcie normalizacji zostało zdefiniowane w Ustawie z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1386) jako działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja

  Pojęcie normalizacji zostało zdefiniowane w Ustawie z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r., nr 169, poz. 1386) jako działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć z przepracowania

  Charakterystyka

  W Japonii zapracowanie się na śmierć przez menedżerów nosi nazwę karoshi, jest ona najczęściej spowodowana wylewem albo zawałem. Jednak to nie jedyny rodzaj śmierci z przepracowania. W Japonii zidentyfikowano również samobójstwo z przepracowania zwane karo-jisatsu.

  Śmierć z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt

Do góry