Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Adaptacja pracowników

  Adaptacja pracownika jest jednym z elementów procesu rekrutacji, powinna następować po etapie doboru (selekcji). Z psychosocjologicznego punktu widzenia adaptacja oznacza przystosowanie człowieka do nowych warunków lub środowiska.

  Tak więc adaptacją pracownika możemy nazwać wprowadzenie nowo zatrudnionej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreowanie pieniądza

  Definicja

  Kreowanie pieniądza to proces wprowadzania do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza. Proces ten prowadzi do powstania nowych zasobów pieniężnych. Wyróżnia się pierwotną i wtórną kreację pieniądza.

  Istota procesu kreacji pieniądza

  Współczesne systemy bankowe opierają się na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreowanie pieniądza

  Definicja

  Kreowanie pieniądza to proces wprowadzania do obiegu przez banki dodatkowych ilości pieniądza. Proces ten prowadzi do powstania nowych zasobów pieniężnych. Wyróżnia się pierwotną i wtórną kreację pieniądza.

  Istota procesu kreacji pieniądza

  Współczesne systemy bankowe opierają się na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie sieciami dostaw

  Charakterystyka

  Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania dostaw|łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie sieciami dostaw

  Charakterystyka

  Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania dostaw|łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie sieciami dostaw

  Charakterystyka

  Zarządzanie sieciami dostaw (proces zarządzania dostaw|łańcuchem dostaw) to szkieletowa definicja logistyki sformułowana w roku 1991 przez brytyjski Instytut Logistyki i Zarządzania Dystrybucją działający w ramach jednego z Komitetów EWG. W ramach koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobotny

  Charakterystyka

  Bezrobotni to "ludzie, którzy nie są zatrudnieni, lecz aktywnie poszukują pracy lub oczekują na powrót do pracy." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.576) Uszczegóławiając tę definicję należy powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech tygodni osoba ta aktywnie poszukiwała pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobotny

  Charakterystyka

  Bezrobotni to "ludzie, którzy nie są zatrudnieni, lecz aktywnie poszukują pracy lub oczekują na powrót do pracy." (Samuelson P. A., Nordhaus W. D., 2004, s.576) Uszczegóławiając tę definicję należy powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech tygodni osoba ta aktywnie poszukiwała pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda SPACE

  Charakterystyka

  SPACE (ang. Strategic Position and Action Evaluation - analiza pozycji strategicznej i ocena działalności firmy) to jedna z metod badania ogólnej zdolności rozwojowej firmy. Ułatwia ona podejmowanie decyzji dotyczących dywersyfikacji działalności firmy i ocenę poszczególnych jej domen...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia handlu elektronicznego

  Charakterystyka

  W dobie globalizacji, która jest dominującym kierunkiem rozwoju gospodarki światowej, rozumianej jako ewolucyjne, konsekwentne zbliżanie się do stanu "gospodarki bez granic", kluczowym elementem jest handel bez ograniczeń. W handlu międzynarodowym granice jeszcze istnieją i bardzo często...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.12.2011 Znaków /2 717

  praca w formacie txt

Do góry