Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Praca na czarno

  Wprowadzenie

  Na rynku pracy z jednej strony znajdują się poszukujący pracy ludzie, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy. W warunkach gospodarki wolnorynkowej, na rynku pracy występuje zjawisko społeczne zwane bezrobociem, które polega na tym, iż część zdolnych do pracy ludzi i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodek SPA

  Charakterystyka

  Termin Spa przyjął się od nazwy belgijskiego miasta Spa, słynnego z leczniczych gorących źródeł uzdrowiska, jako ogólne określenie kurortu z wodami leczniczymi. Jednak określenie to ma znacznie głębsze korzenie i znajduje swoje wyjaśnienie w łacińskiej sentencji "Sanitas per aquam"...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACCP

  Charakterystyka

  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

  Produkowanie bezpiecznej żywności, czyli takiej, która jest wolna od skażenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i mikrobiologicznymi, od dawna jest przedmiotem uwagi nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HACCP

  Charakterystyka

  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).

  Produkowanie bezpiecznej żywności, czyli takiej, która jest wolna od skażenia czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i mikrobiologicznymi, od dawna jest przedmiotem uwagi nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza dochodu permanentnego

  Charakterystyka

  Hipoteza dochodu permanentnego hipoteza wysunięta przez noblistę Miltona Friedmana w 1957 jakoby wydatki konsumpcyjne nie zależały od dochodu bieżącego, a raczej od dochodu permanentnego rozumianego jako przeciętny dochód, który spodziewa się osiągać jednostka w trakcie całego życia...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie

  Rola kształcenia w życiu człowieka

  Jeżeli życie człowieka przedstawilibyśmy w postaci graniastosłupa to jedną z jego podstaw byłoby ustawiczne kształcenie. Od momentu poczęcia do śmierci graniastosłup rozwija się, nabiera coraz to nowe kształty, których ewolucja jest następstwem, miedzy innymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /10 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia prewencyjnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na stosowaniu niskich cen po to, aby zapobiegać wchodzeniu na rynek potencjalnym konkurentom lub zniechęcić ich do tego. Efektem takich działań jest to, że na rynku dominują ceny nieatrakcyjne dla potencjalnych konkurentów.

  Zastosowanie

  Strategia ta jest szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia prewencyjnego kształtowania cen

  Charakterystyka

  Strategia ta polega na stosowaniu niskich cen po to, aby zapobiegać wchodzeniu na rynek potencjalnym konkurentom lub zniechęcić ich do tego. Efektem takich działań jest to, że na rynku dominują ceny nieatrakcyjne dla potencjalnych konkurentów.

  Zastosowanie

  Strategia ta jest szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnia kredytowa

  Definicja

  Spółdzielnia kredytowa to instytucja drobnego kredytu, której członkowie (kredytobiorcy) odpowiadają solidarnie za działalność spółdzielni. Działalność spółdzielni kredytowych regulowana jest odpowiednimi aktami prawnymi.

  Geneza

  W XIXw. nastapiły zasadnicze zmiany dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja pracowników

  Adaptacja pracownika jest jednym z elementów procesu rekrutacji, powinna następować po etapie doboru (selekcji). Z psychosocjologicznego punktu widzenia adaptacja oznacza przystosowanie człowieka do nowych warunków lub środowiska.

  Tak więc adaptacją pracownika możemy nazwać wprowadzenie nowo zatrudnionej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt

Do góry