Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Bank światowy

  Charakterystyka

  Bank Światowy jest jedną z agend ONZ. Został utworzony w lipcu 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods, a swoją działalność rozpoczął z dniem 25 czerwca 1946 roku. Siedziba Banku Światowego znajduje się w Waszyngtonie, a obecnym prezesem jest Robert B. Zoellick.

  Misja i cele Banku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FMEA

  Charakterystyka

  Celem planowania jakości produktu na poziomie strategicznym jest między innymi minimalizacja kosztów niskiej jakości. Największe możliwości zapobieżenia wystąpieniu błędów posiada projektant tworzący nowy wyrób. Gdy produkt trafi do produkcji seryjnej lub nawet do klienta, możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /18 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji równoległej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji - wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości poprzez wprowadzenie nowych (dotychczas nieistniejących w ofercie przedsiębiorstwa) produktów na nowe rynki. Strategia dywersyfikacji jest jedną z najbardziej ryzykownych i kosztochłonnych strategii, wymaga nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji równoległej

  Charakterystyka

  Strategia dywersyfikacji - wiąże się z poszukiwaniem nowych możliwości poprzez wprowadzenie nowych (dotychczas nieistniejących w ofercie przedsiębiorstwa) produktów na nowe rynki. Strategia dywersyfikacji jest jedną z najbardziej ryzykownych i kosztochłonnych strategii, wymaga nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces badania satysfakcji pracowników i klientów

  1. Cele procesu Cele ogólne Zbadanie zadowolenia klientów i pracowników Na podstawie końcowego raportu analiza otrzymanych wyników Na podstawie końcowego raportu propozycja wprowadzenia ulepszeń oraz sposobów uniknięcia błędów Cele doskonalenia Stworzenie wzoru ankiety wykorzystywanej za każdym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /13 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaca realna

  Wprowadzenie

  Płace realne mówią pracodawcy o koszcie zatrudnienia swoich pracowników, a także pozwalają na porównanie tego kosztu z ich wydajnością krańcową. Z kolei gospodarstwa domowe dzięki nim wiedzą jak dużą ilość towarów będą mogły w stanie kupić, oferując posiadany przez siebie zasób...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wykorzystania majątku

  Charakterystyka

  Analiza majątku przedsiębiorstwa nastawiona jest na ocenę efektywności jego wykorzystania. Nauka ekonomii w sposób niezwykle prosty definiuje pojęcie efektywności, które to tożsame jest z obrotowością, czy też sprawnością wykorzystania kapitału. Pojęciem tym można rozpatrywać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /7 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces akwizycji

  Etapy

  Proces akwizycji to ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych nabywców.

  Możemy wyróżnić siedem elementów, które składają się na proces sprzedaży, są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 781

  praca w formacie txt

Do góry