Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

  Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego - zezwala spółdzielniom na budowanie lokali użytkowych i przydzielanie ich swoim członkom. Uregulowane jest przepisami prawa spółdzielczego oraz przepisami kodeksu cywilnego. Prawo do lokalu rodzi się z umowy pisemnej ze spółdzielnią, jest zbywalne i dziedziczne...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Historia

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( w skrócie ZUS ) powstał 24 października

  1934 roku w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych o następujących nazwach: Izba Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencjał społeczny firmy

  Definicja

  Potencjał społeczny firmy to sumaryczny kapitał osobowy, który jako zasób danej społeczności wyraża jej potencjał działaniowy. Wartością firmy są ludzie, ich wiedza, umiejętności, postawy i predyspozycje. Powodzenie firmy zależy od sprawnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /5 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres Ishikawy

  Wstęp

  Ishikawa, profesor Uniwersytetu Tokijskiego, opublikował założenia swojego wykresu w 1962 roku. Celem tej metody jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowodzeń przedsięwzięć. Z tego powodu nazywa się ją także wykresem

  przyczynowo-skutkowym, a ze względu na charakterystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Total Productive Maintenance

  Total Productive Maintenance zakłada, że w wyniku zaangażowania pracowników możliwe jest znaczne zmniejszenie czasu traconego na przestoje związane z nieterminowymi dostawami materiału, przezbrojeniem maszyn, konserwacją i awariami. W wyniku stosowania tej koncepcji, wprowadzane są poprawki w organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System rezerwy federalnej

  Charakterystyka

  (The Federal Reserve System) System Rezerwy Federalnej - bank centralny USA, powołany w 1913 ustawą Kongresu w celu dostosowania podaży pieniądza i kredytu do potrzeb gospodarki, umożliwiania bankom refinansowania ich działalności kredytowej oraz prowadzenia nadzoru nad systemem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monopson

  Charakterystyka

  Monopson to jeden z trzech skrajnych typów struktury rynku, dwa pozostałe rodzaje to doskonała i monopol.

  Najprostszym sposobem pokazania czym jest monopson jest przedstawienie go jako lustrzanego odbicia monopolu. Na rynku mającym strukturę monopolu istnieje tylko jeden producent i wielu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan komunikacji w projekcie

  Charakterystyka

  Plan komunikacji w projekcie jest to dokument zapewniający

  Strukturę, która pozwala na gromadzenie i przechowywanie informacji różnego typu i określającą wykorzystywane w tym celu metody. Ponadto opisywane procedury powinny również uwzględniać sposoby gromadzenia i przekazywania danych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.12.2011 Znaków /1 978

  praca w formacie txt

Do góry