Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Świadczenie urlopowe

  Charakterystyka

  Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień l stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, (nie dotyczy to jednak prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, którzy tworzą fundusz bez względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  5xS

  Metoda 5xS wspomaga reorganizację i utrzymanie stanowisk pracy. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter pięciu zasad: selekcja, systematyczność, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina. Stanowiska przygotowywane według nich powinny się cechować (S. Ho, K. M. Samuel 1998, s. 56):

  występowaniem wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje spółek

  Charakterystyka

  Rodzaje spółek - spółki możemy podzielić na spółki prawa handlowego|prawa handlowego i cywilna|prawa cywilnego.

  Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy cywilna|spółkę cywilną, która powstaje w drodze spółki|umowy, w myśl której wspólnicy zobowiązują się dążyć do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz odpowiedzialności

  Charakterystyka

  Macierz odpowiedzialności wykorzystywana jest przy ilustrowaniu podziału czynności oraz przyporządkowaniu osób za nie odpowiedzialnych, a także przy analizie oraz tworzeniu struktury organizacji, która uwzględnia szczegółowy plan działalności. Macierz pokazuje także powiązania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie emerytalne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie emerytalne wchodzi w zakres ubezpieczeń społecznych, jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie emerytalne zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /5 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanford Edwards Thompson

  Życiorys

  Stanford Edwards Thompson. Urodzony w 1867 roku w Ogdenburgu zapisał się na kartach historii myśli organizatorskiej dzięki owocnym badaniom nad ustaleniem normatywów czasu pracy (głównie prac budowlanych).

  Zanim jednak zaczął badania zajmował się (mogąc się już poszczycić tytułem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracja

  Charakterystyka

  Migracja - przemieszczanie się ludności, którego celem jest zmiana miejsca pobytu. Przyczyn migracji może być wiele - pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, bądź relatywne polepszenie się warunków życia za granicą, zmiany sytuacji politycznej w kraju itp. Mogą też wystąpić...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rękojmia

  Definicja

  Rękojmia jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności majątkowej z mocy prawa za dostarczenie towarów lub usług z wadami i dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny, absolutny i niezależny od winy czy też wiedzy sprzedawcy (W. Jaślan 1994...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt

Do góry