Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Organizacyjne uczenie się

  Charakterystyka

  Można wyróżnić trzy poziomy organizacyjnego uczenia się: poziom pracownika, poziom zespołu i poziom organizacji. Na poszczególnych poziomach wykorzystywane są trzy sposoby organizacyjnego uczenia się: tradycyjny, empiryczny i cybernetyczny. Narzędzia i techniki zarządzania wykorzystywane...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok podażowy

  Charakterystyka

  Szok podażowy to zmiany cen krajowych spowodowane przez inne czynniki, niż zmiana popytu krajowego, powodujące wahania koniunktury. W zależności od ich oddziaływania na długookresową krzywą zagregowanej podaży- determinującej zmiany koniunktury- wyróżnia się:

  korzystne szoki podażowe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolektywizm

  Kolektywizm

  Przeciwieństwo indywidualizmu, pogląd ludzi, którzy definiują siebie w kategoriach grup do których należą.

  Indywidualizm a kolektywizm

  Normy nakazowe danej grupy społecznej lub kultury, informują nas, które zachowania spotykają się z akceptacja społeczną. Jednak nie każdy człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces utrzymania ruchu

  Cele procesu

  Cele istnienia procesu

  Utrzymanie maszyn w dobrej kondycji technicznej. Zapewnienie ciągłości produkcyjnej. Sprawne rozpoczęcie i przebieg procesu produkcji.

   

  Cele doskonalenia

  Ograniczenie czasu przestojów produkcyjnych do 15min. oczekiwania maszyny na ponowne wdrożenie w ciąg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /12 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm

  Charakterystyka

  Interwencja Państwa to polityka państwa polegająca na "wtrącaniu się" państwa w gospodarkę i wywieranie na nią wpływu.

  Argumenty za stosowaniem interwencji państwa Konieczność zabezpieczenia systemu gospodarczego od strony instytucjonalno-prawnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /6 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja kosztów jakości

  Charakterystyka

  Ewidencja kosztów jakości stanowi informację do obliczania, planowania, analizowania i optymalizacji. Dlatego, powinna odpowiadać na pytania: jakiego rodzaju koszty występują w przedsiębiorstwie? gdzie powstają? a także jaka jest ich wysokość [1].

  Zasady wyznaczania miejsc ewidencji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /3 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja kosztów jakości

  Charakterystyka

  Ewidencja kosztów jakości stanowi informację do obliczania, planowania, analizowania i optymalizacji. Dlatego, powinna odpowiadać na pytania: jakiego rodzaju koszty występują w przedsiębiorstwie? gdzie powstają? a także jaka jest ich wysokość [1].

  Zasady wyznaczania miejsc ewidencji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /3 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez hurtowników

  Charakterystyka

  Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producentów dystrybucji pośrednikom zwanym hurtownikami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towarami do dużej grupy detalistów. Wykorzystując hurtowników ułatwia się wejście producenta na rynek i zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez hurtowników

  Charakterystyka

  Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producentów dystrybucji pośrednikom zwanym hurtownikami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towarami do dużej grupy detalistów. Wykorzystując hurtowników ułatwia się wejście producenta na rynek i zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja poprzez hurtowników

  Charakterystyka

  Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producentów dystrybucji pośrednikom zwanym hurtownikami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towarami do dużej grupy detalistów. Wykorzystując hurtowników ułatwia się wejście producenta na rynek i zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt

Do góry