Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny wdrażania systemów informatycznych

  Przyczyny wdrażania systemów

  Najczęściej wymienianymi przyczynami wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmach są (G. Curtis 1995, s. 338):

  niewydolność aktualnie stosowanych systemów informacyjnych, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników, ograniczenie kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczyciel

  Charakterystyka

  Poręczyciel - jedna ze stron poręczenia|umowy poręczenia, zobowiązująca się w ramach niej do wykonania zobowiązania względem wierzyciela w przypadku, gdyby nie zostało ono wykonane przez dłużnika. Pod rygorem nieważności, oświadczenie poręczyciela musi być złożone na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa a kontrakt

  W literaturze polskiej stosuje się często zamiennie pojęcia umowy i kontraktu. Pomiędzy tymi pojęciami występują jednak istotne różnice. W rozważaniach teoretycznych, ogólnych można stosować termin kontrakt. W ujęciu prawnym natomiast należy stosować pojęcie umowy, ponieważ jest ono powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa celna

  Charakterystyka

  Według słownika odprawa celna to dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej .

  Miejscem odprawy celnej jest oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa celna

  Charakterystyka

  Według słownika odprawa celna to dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej .

  Miejscem odprawy celnej jest oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa celna

  Charakterystyka

  Według słownika odprawa celna to dopełnienie, wypełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej .

  Miejscem odprawy celnej jest oznaczony...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał własny

  Kapitał (fundusz) to wyrażona wartościowo część źródeł finansowania środków gospodarczych danej jednostki o określonym przeznaczeniu.

  Kapitały jednostki gospodarczej dzielimy na : kapitały własne i kapitały obce.

  Kapitał własny to udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /5 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biurokracja

  Charakterystyka

  Biurokracja (od francuskiego bureau "urząd' i greckiego kratos "władza") jest to typ organizacji. Termin wszedł do użycia w XVIII wieku we Francji. W socjologii termin biurokracja odnosi się do szczególnej formy organizacji działań ludzkich.

  Charakterystyczną cechą biurokracji jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /4 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wynagrodzeń

  Charakterystyka

  Systemem wynagrodzeń nazywamy sposoby, procesy i praktyki wynagradzania pracowników w danej organizacji adekwatnie do ich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji oraz wartości rynkowej.

  Dobrze skonstruowany system wynagrodzeń ułatwia znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmowa

  Charakterystyka

  Zmowa jest "jawnym lub tajnym porozumieniem między przedsiębiorstwami, które ma na celu uniknięcie wzajemnej konkurencji" (Begg; Fisher, Dornbush 2007, s.269). Innymi słowy, zmowa ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwa działają w sposób kooperatywny, wchodząc w układy w celu wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.01.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt

Do góry