Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Predykcja

  Charakterystyka

  Predykcja (prognozowanie) jest to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń. Jest to wybór, w ramach danego układu, najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju wyróżnionego zjawiska w nadchodzącym okresie, gdzie podstawę tego wyboru stanowi dotychczasowy przebieg tego zjawiska i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba fizyczna

  Jest to prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci (art. 8 kc). Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny w wymianie międzynarodowej

  Charakterystyka

  Cena jako element marketingu pełni podobne funkcje do funkcji wypełnianych przez inne instrumenty marketingu i działania marketingowego. To podobieństwo funkcji ujawnia się przed wszystkim w sferze stosunków przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Wszystkie instrumenty marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny w wymianie międzynarodowej

  Charakterystyka

  Cena jako element marketingu pełni podobne funkcje do funkcji wypełnianych przez inne instrumenty marketingu i działania marketingowego. To podobieństwo funkcji ujawnia się przed wszystkim w sferze stosunków przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Wszystkie instrumenty marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny w wymianie międzynarodowej

  Charakterystyka

  Cena jako element marketingu pełni podobne funkcje do funkcji wypełnianych przez inne instrumenty marketingu i działania marketingowego. To podobieństwo funkcji ujawnia się przed wszystkim w sferze stosunków przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Wszystkie instrumenty marketingu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda towarowa

  Charakterystyka

  Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny, na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi do przeciwstawienia się podaży i popytu oraz do kupna i jednoczesnej sprzedaży towarów masowych. Towary masowe są wysoce ujednolicone pod względem jakości.Właśnie giełdy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda towarowa

  Charakterystyka

  Giełda towarowa jest to najwyżej zorganizowany rynek formalny, na którym w określonym czasie i miejscu dochodzi do przeciwstawienia się podaży i popytu oraz do kupna i jednoczesnej sprzedaży towarów masowych. Towary masowe są wysoce ujednolicone pod względem jakości.Właśnie giełdy...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Import inflacji

  Charakterystyka

  Sama inflacja oznacza wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w gospodarce. Przyczyny inflacji bywają różne i mogą dotyczyć polityki pieniężnej, kredytowej, budżetowej oraz inwestycyjnej, Pojawiają się w przypadku dysproporcji gospodarczych, kiedy następuje spadek wartości waluty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa sprzedaży

  Charakterystyka

  Umowa sprzedaży jest umową zobowiązującą, regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, który definiuje ją w następujący sposób: przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie chorobowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych. Podstawowym zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona pracowników niezdolnych do wykonywania pracy na skutek choroby. Zostało ono rozdzielone od Ubezpieczenia Zdrowotnego i obecnie ma charakter pieniężny. Ubezpieczone...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt

Do góry